B-payment

Aktivace platební metody

  • Platební metodu aktivujete v sekci "Nastavení -> Platby", kliknutím na tlačítko "Aktivovat" (B-payment).
  • Režim platby nastavte na ostrý mód.
  • Pokud chcete, aby se Vám logo e-shopu zobrazilo v platební bráně, vyplňte URL adresu loga. V opačném případě nechte pole prázdné.
  • Do pole Merchant ID vložte Merchant ID, které jste obdrželi od B-payment.
  • Do pole Gateway ID vložte hodnotu "Payment Gateway ID - MIDod B-payment.
  • Do pole Tajný klíč vložte svůj "secret key" od B-payment.
  • Po vyplnění potřebných údajů, klikněte na uložit.

Dodatečné změny platební metody provedete v "Nastavení -> Ext. aplikace -> B-payment"
 

Pokud máte v e-shopu více měn, obraťte se na B-payment pro podporu dalších měn. Každá měna by měla mít přidělené vlastní údaje.

Po aktivaci platební brány také doporučujeme provázat s možnostmi doprav a nastavit poplatek za platbu, v opačném případě se platební metoda nebude ve výběru vyskytovat.
Následně proveďte testovací objednávku v rozhraní pro zákazníka, abyste se ujistili, že nastavení v e-shopu je správné a přesměrování na platební bránu funguje korektně.

Po úspešné testovací objednávce, můžete začít platební bránu využívat.

<< Zpět