Cena

Cena

Záložka cena slouží pro nastavení prodejní ceny produktu, přidání slev nebo nastavení individuálních cen jednotlivým uživatelským třídám. 

Cena produktu

v této kolonce nastavíte vlastní prodejní cenu Vašeho produktu. Stačí uvést buď cenu s nebo bez dph a druhá cena se dopočítá a doplní automaticky podle výše stanovené DPH. Veškeré výpočty cen v e-shopu vycházejí z ceny bez DPH, ze které jsou zbývající částky dopočítávány. Výši DPH je možné nastavovat v rámci nastavení e-shopu. NASTAVENÍ - DPH 

Produkt je v akci

Pokud se má produkt nabízet jako akční (s akční cenou), zaškrtněte nabízené políčko "Produkt je v akci". Následně se Vám zaktivuje nabídka, kde lze produktu nastavit akci hromadnou nebo individuální. Individuální akce se nastavuje přímo zde v editaci produktu a to doplněním ceny po slevě nebo procentem slevy. Takto vytvořená akce je platná pouze pro daný produkt a je časově neomezená. Pokud chcete mít ve stejné akci (se stejnou procentuální slevou) více produktů, nebo chcete omezit trvání akce, pak je vhodné vytvořit hromadnou akci v sekci Kategorie a produkty - Akce. Takto vytvořené akci můžete hromadně přiřadit produkty, které se mají v dané akci vyskytovat a můžete této akci nastavit platnost (datum od - do). 

V případě, že na produkt je uplatněno více prostředků na změnu cen, vypočítá systém nejnižší možnou cenu pro daného zákazníka a tuto zobrazí.

Další volbou, jak zvýhodnit produkt pro zákazníka je možnost nastavit konkrétním uživatelským skupinám individuální ceny. Tyto uživatelské skupiny lze vytvořit v nabídce UŽIVATELÉ - TŘÍDY ZÁKAZNÍKŮ. Nastavení cen vybraným uživatelům funguje obdobně jako u nastavení slev. Další položkou v záložce je BĚŽNÁ CENA PRODUKTU. Tato cena se bude zobrazovat jako "běžná cena za produkt", kterou používají např. jiní obchodníci. Je vhodné, aby tato cena byla vyšší než koncová cena produktu. 

Nákupní cena
Systém umí pracovat s tzv. nákupní cenou. Tento modul je třeba mít povolený v nastavení e-shopu. NASTAVENÍ - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - MODULY. Sem je možné zapisovat cenu, za kterou daný produkt nakupujete u dodavatele. V případě, že následně vyplníte marži bude cena produktu automaticky dopočítávána právě z nákupní ceny.

<< Zpět