EET

V této položce menu je možné nastavit EET.

Co je EET a jak by mělo EET fungovat, naleznete na portálu Finanční správy http://www.etrzby.cz/

Společnost GlobeWeb Czech s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené používáním tohoto modulu.

Vygenerovaný doklad se odesílá společně s potvrzením objednávky. V případě, že používáte naši fakturaci, informace o EET se přidávají i do faktury. K dispozici je také možnost zaslat dodatečně samostatný doklad e-mailem nebo doklad jednoduše vytisknout. 

Více informací také v nejčastější problémy při aktivaci.

Začínáme

1. krok k úspěšnému nastavení je aktivace modulu v nastavení / základní nastavení / záložka "Moduly", Modul EET.

 

Po aktivaci modulu se přepneme do nastavení samotného EET, které se nachází v nastavení / EET.

2. Před samotným nastavením EET je potřeba nejdříve vložit do e-shopu EET pokladnu. Vložení provedeme tak, že v nastavení / EET vybereme možnost z pravého menu "Správce EET pokladen". V pravém menu následně zvolíme možnost "Přidat EET pokladnu", kde vyplníme údaje získané od Finanční správy. Po vyplnění klikneme na tlačítko Vložit.

3. Vrátíme se zpět do nastavení EET, kde nastavíme následující:

Mód zprávy - Ostrý

Prostředí - Produkční

Režim tržby - Běžný

DIČ - Vaše DIČ

Vložit certifikát [*.p12] - Vybereme soubor, který jste získali od Finančního úřadu. Nejčastěji se jedná o soubor s příponou .p12. Po vložení souboru klikneme na tlačítko "upload". Po úspěšném nahrání souboru bude do systému třeba zadat heslo, aby mohl vygenerovat potřebné certifikáty. Zadáme heslo získané od finančního úřadu a klikneme na tlačítko "Ok". V případě, že heslo není správné, zobrazí se okno s chybou.

V případě, že jsme ješte neobdrželi certifikát od finančního úřadu, je možné použít certifikát pro neprodukční prostředí.

Testovací certifikáty se nachází na adrese http://www.etrzby.cz/cs/technicka-specifikace > Sada certifikátů certifikační autority EET CA1 Playground (heslo: eet)

!!! Pozor !!! Pokud používáte certifikáty pro neprodukční prostředí, je třeba upravit nastavení prostředí na možnost "Neprodukční"

Mezní doba - výchozí nastavení je 5 sekund, minimální hodnota je 2 sekundy. Jak nastavit mezní dobu zjistíte na http://www.etrzby.cz/

Platby, které spadají pod EET - vybereme platby, které podléhají evidenci EET. Když zákazník dokončí objednávku a objednávka obsahuje některou ze zvolených plateb, bude k této objednávce automaticky zaevidovaná tržba. Nejčastěji se jedná o platby kartou online. Ke každé objednávce je možné tržbu zaevidovat i později (například při platbě v hotovosti při osobním odběru) a není nutné ji v tomto nastavení vybírat.

Po vyplnění nastavení nejdříve nastavení uložíme pomocí tlačítka "Uložit".

Následně vyzkoušíme, zda máme zadané údaje správné a otestujeme připojení k EET. Tlačítko "otestovat připojení k EET" zašle Finančnímu úřadu zprávu v ověřovacím módu, a pokud zpráva neobsahuje chyby, zobrazí se text "Datova zprava byla zpracovana v overovacim modu". Pokud se táto zpráva zobrazí, máme nastavení správné a můžeme vyzkoušet vytvořit testovací objednávku.

 

Detail objednávky

V detailu objednávky / údaje o zákazníkovi se nám zobrazí informace, zda byla tržba úspěšně zaevidovaná nebo nastal nějaký problém při evidování (nedostupnost EET). V případě, že doklad nebyl úspěšně zaslaný do EET, je možné pokusit se doklad zaslat znovu, případně doklad stornovat.

 

EET doklady

EET doklady se nachází v administraci e-shopu / objednávky / EET, kde se nachází filtr a základní informace o dokladech. Když přejdeme do detailu konkrétního dokladu, zobrazí se nám údaje z dokladu spolu s možnostmi zaslat doklad zákazníkovi nebo jej vytisknout. Zde je možné také doklad stornovat.

Co když se doklad nepodaří odeslat finančnímu úřadu?

V případě, že zaevidujete tržbu, ale tržba se nepodaří odeslat finančnímu úřadu, budete o této skutečnosti informovaní e-mailem. Navíc se systém pokusí účtenku automaticky zaslat znovu, přibližně za hodinu od neúspěšného pokusu, pokud je server finančního úřadu dostupný. O výsledku opakovaného zaslání tržby budete opět informování e-mailem.

Pokud tato situace nastane, když se tržba zasílá automaticky (platba kartou), zákazníkovi se odešle doklad bez FIK kódu, místo FIK kódu se použije PKP kód.

Nejčastější problémy s aktivací

Pokud se Vám nedaří otestovat připojení k EET zkontrolujte si následující údaje

  • DIČ - DIČ musí obsahovať "CZ" a musí se vázat k vygenerovanému certifikátu. Ujistěte se, že na začátku a konci DIČ sa nenachází mezera.
  • ID provozovny - ID provozovny Vám přidělí FÚ. Počet znaků by měl být v rozmezí 1 - 6 znaků.
  • Nevyplněná pokladna - V administraci eshopu / nastavení / EET / pravé menu / Správce EET pokladen, přidejte pokladnu.
  • Neplatné prostředí - V případě, že používáte certifikát vygenerovaný k Vašemu DIČ, je nutné přepnout prostředí na hodnotu "Produkční"
<< Zpět