Elektronická distribuce produktů - elektronický prodej

Funkce sloužící k prodeji produktů, které nejsou fyzicky zasílány, ale po uhrazení objednávky se vygeneruje odkaz ke stažení produktu. Takto se dá prodávat software, návody v PDF, elektronické časopisy, e-booky apod.

Nejprve je třeba povolit tuto formu prodeje v nastavení (NASTAVENÍ - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - MODULY

 

 

Následně u vybraných produktů v rozšířeném nastavení zatrhněte, že produkt je určený k elektronické distribuci. V pravém menu se tím zpřístupní volba "Elektronická distribuce"

 

 

Zde je možné nahrát soubor, který se následně po uskutečnění objednávky a její úhradě zpřístupní zákazníkovi. Je možné nastavit maximální počet stažení (0 je neomezeno) i dobu platnosti odkazu pro stažení ve dnech (0 je neomezeno) 

Jakmile je objednávka vedena jako "uhrazená" při zaplacení kartou on-line nebo manuálně zatržená v detailu objednávky je zákazníkovi zaslán e-mail s odkazem ke stažení daného souboru. 

 

<< Zpět