Jak na e-shop přidám kód Google Analytics pro měření návštěvnosti a konverzí?

Abyste mohli sledovat statistiky návštěvnosti na portálu Google Analytics, je nejprve potřeba provést registraci na adrese http://google.com/analytics a zde vytvořit účet pro Váš e-shop.

Následně obdržíte ID pro sledovaní vašeho shopu (tzv. tracking ID) ve tvaru "UA-12345678-1" ( Google Analytics v4 je ve tvaru "G-XXXXXXXXXX"). Toto ID vložíte v sekci Nastavení -> Ext. aplikace -> Google -> Google Analytics -> Tracking ID a zakliknete možnost "Zapnout Google Analytics" nebo "Zapnout Google Analytics v4".

Pokud chcete navíc v rámci Google Analytics sledovat také konverze objednávek (služba Google Ecommerce), musíte mít tuto službu povolenu v nastavení Google Analytics (tedy na webu google.com/analytics) a v e-shopu musíte mít povolenu možnost "Zapnout Google Ecommerce".

Pokud jste v minulosti vkládali skripty Google Analytics nebo Google Ecommerce do e-shopu manuálně, doporučujeme takto vkládané kódy, v případě výše uvedeného nastavení, odstranit.

<< Zpět