Jak na e-shop vložím všeobecné obchodní podmínky?

E-shop umožňuje více možností jakým způsobem vložit a zobrazovat všeobecné obchodní podmínky (dále VOP):

  • Zobrazení v rámci posledního kroku objednávky - jedná se o nejběžnější řešení, kdy je zákazníkovi zobrazeno tlačítko pro souhlas s VOP a u tohoto tlačítka se nachází odkaz pro zobrazení těchto VOP. Aby toto zobrazení fungovalo, je nutné vytvořit Statickou stránku, která bude znění VOP obsahovat a v možnostech nastavení ji nastavit, že se jedná o stránku obsahující VOP (více viz Obsahové stránky -> Statické stránky -> Vytvoření a editace stránky). 
  • Zobrazení v rámci prvního kroku objednávky - některé výklady zákona hovoří o tom, že by měl majitel e-shopu zajistit seznámení zákazníka s VOP. Proto jsme umožnili VOP zobrazovat v rámci prvního kroku objednávky (ještě před zadáním kontaktních údajů). V případě tohoto nastavení (nastavení se aplikuje v sekci Nastavení -> Základní nastavení -> Objednávky -> Zobrazovat všeobecné obchodní podmínky jako samostatný krok objednávky) se zobrazí kompletní stránka s VOP a ve spodní části se zobrazí tlačítko "Souhlasím s VOP a přeji si pokračovat...", možnost tisk VOP a také stažení souboru s VOP. V případě tohoto nastavení se již v posledním kroku objednávky nezobrazuje tlačítko pro odsouhlasení VOP. Obsah stránky s VOP editujete stejně jako v předchozím bodě. Pokud chcete nabízet možnost stažení souboru s VOP, musíte tento soubor nahrát v sekci Obsahové stránky -> Statické stránky -> Nahrát PDF s V. O. P. (v pravém postranním menu).
  • Zaslání souboru s VOP v rámci objednávkového emailu - v tomto případě se jedná spíše o doplněk k jedné z výše uvedených variant. V e-shopu můžete ke každému stavu objednávky (Nová, Stronovaná, Dokončená apod.) nastavit, zda se má při změně stavu objednávky na tento stav zasílat zákazníkovi email a také, zda má tento email obsahovat nějaké přílohy. Soubor s VOP tedy vložíte jako přílohu stavu objednávky Nová a povolíte odesílání emailu zákazníkovi.
<< Zpět