Jak upravím texty které se zasílají zákazníkovi po dokončení objendávky?

Ke každému ze stavů objednávky (Nová, Dokončená, Stornovaná...) je možné vložit text emailu i SMS, který se odesílá zákazníkovi, majiteli a také to, zda se u konkrétního stavu objednávky mají tyto texty odesílat. Editaci provádějte v sekci Nastavení -> Stavy obj.

<< Zpět