Jak změnit grafiku e-shopu?

Pokud Vám nevyhovuje žádná z dostupných šablon e-shopu (šablony naleznete v sekci NastaveníGrafika), máte možnost si některou z šablon upravit, nebo vytvořit zcela novou grafiku. Možností, jak provádět úpravy grafiky e-shopu, je více a jsou rozepsány níže. Jednotlivé možnosti souvisí s tím, jak razantní změny potřebujete provádět, na jaké úrovni jste schopni tyto úpravy realizovat a také zda chcete, aby grafický layout bylo možné aktualizovat prostřednictvím automatických aktualizací. Pokud potřebujete provést úpravy grafiky, které nebudete schopni realizovat svépomocí, můžete se s úpravami obrátit na nás.

1. Klikatelná editace grafiky
„Klikatelná“ editace grafiky se nachází i některých grafických šablon a tato možnost se nachází v editaci šablon v sekci Nastavení → Grafika.
Tato úprava grafiky je určena pro běžné uživatele a umožňuje editovat základní prvky jakými jsou: typ, velikost a barva fontu; barva pozadí; barva, síla a typ okraje. Úpravami není možné měnit strukturu e-shopu (šířky a výšky jednotlivých prvků, jejich pozici apod.). Pokud úpravy šablony odstraníte (červené tlačítko smazat mé nastavení grafiky), pak se bude zobrazovat původní šablona. Toto nastavování si tedy můžete vyzkoušet bez obav z následků – úpravy jsou vratné. Pokud provádíte tyto úpravy grafiky, pak je Váš e-shop kompatibilní s automatickými úpravami a případné změny rozhraní pro zákazníka, se Vám v e-shopu projeví (vámi provedené úpravy zůstanou). Je také možné vložit obrázek, který se bude zobrazovat na pozadí e-shopu. Po vložení obrázku je možné další nastavení (opakování obrázku, roztažení obrázku, změna barvy pozadí) 

2. Stažení a nahrání CSS souboru Tato možnost slouží pro pokročilé uživatele, kteří rozumí jazyku HTML a CSS a umožňuje jim upravovat vše, co je editovatelné pomocí css stylů. Úprava se nachází také v sekci „NastaveníGrafika“. K dispozici je funkce pro stažení aktuálně používaného css souboru na pc a možnost uploadu souboru do e-shopu (po úpravách). Nahraný soubor nepřehrává oficiální soubor šablony a je tak možné se k původní grafice opět vrátit pouhým smazáním souboru. V případě nutnosti nahrání obrázků na server je možné si vyžádat ftp přístup, nebo obrázky nahrát prostřednictvím editoru Ckeditor (například v editaci statických stránek). Také tyto úpravy jsou kompatibilní s automatickými úpravami a případné změny rozhraní pro zákazníka, se Vám v e-shopu projeví (vámi provedené úpravy zůstanou). 

3. Zásahy do HTML šablony / přímé úpravy zdrojových souborů / vytvoření nového layoutu 
Pokud potřebujete provádět zásahy do html kódu šablon, je pro Vás určen návod uvedený níže. Tyto úpravy jsou určeny pro kodéry/programátory, kteří rozumí jazyku HTML a dokonale se seznámili se zdrojovým kódem aplikace. Úpravami je možné zasahovat do zdrojových souborů a měnit strukturu html kódu (přidávat / odebírat html elementy, editovat vypisované informace , upravovat funkčnost menu apod. ). Níže jsou popsány tři nejčastější scénáře zásahů do šablon. K úpravám zdrojových souborů budete potřebovat ftp přístupy, které si v případě potřeby vyžádejte od poskytovatele webhostingu. 

 a) Chci upravit pouze několik prvků v layoutu a potřebuji, aby ostatní prvky (mnou neupravené) byly v případě aktualizací aktualizovány.
Pokud upravujete oficiální šablonu, nachází se její soubory v adresáři např. /templates/official/. Uvnitř tohoto adresáře se nachází php soubory, které obsahují veškeré elementy zobrazující se na straně front-endu. Zde si najdete soubor, který chcete editovat, upravíte jej a nakopírujete jej do adresáře „/templates/official/custom“. Soubory, které jsou nakopírovány do adresáře custom se automaticky začnou načítat a nepřepisují se v rámci automatické aktualizace. Pokud byste upravený soubor nakopírovali zpět na jeho původní umístění (v našem případě /templates/official/), fungoval by Vám také, ale riskovali byste jeho přehrání originálním souborem v případě automatické aktualizace. 

Popisovaný případ popisuje pouze úpravu html šablon, nikoli CSS stylů. CSS můžete upravovat dle bodu 1) nebo 2). V případě, že chcete upravovat napřímo zdrojový CSS soubor doporučujeme Vám provést duplikaci barevné šablony a editovat css soubor v nově vzniklém adresáři (CSS styly se nachází v adresáři templates/ official/styles). 

 b) Potřebuji upravit pouze několik prvků v grafice a potřebuji, aby se na rozhraní pro zákazníka neaplikovaly žádné případné změny vydané v rámci automatické aktualizace 
V tom případě klikněte v sekci Grafika na tlačítko „Vytvořit kopii html šablony“ zadejte id (název adresáře) a název šablony (čistě pro Vaše účely) a stiskněte tlačítko „vytvořit kopii“. Soubory rozhraní pro zákazníka se nachází v adresáři /templates/ID kde ID je id, které jste zadali při duplikaci šablony. Soubory můžete libovolně editovat bez rizika jejich přepsání aktualizací (aktualizují se pouze námi vytvořené originální šablony) 

 c) Chci vytvořit zcela novou grafickou šablonu 
Viz bod b)

 

<< Zpět