Kategorie

V tomto menu je možné nastavit chování e-shopu po kliknutí na některou z kategorií a podkategorií v rozhranní pro zákazníka.

Zobrazovat v kategoriích i zboží z podkategorií 
Zde se jedná o globální nastavení v editaci každé jednotlivé kategorie můžete nastavení změnit. V případě, že je tato volba u dané kategorie zatržená bude se po kliknutí na mateřskou kategorii zobrazovat i veškeré zboží patřící do všech podkategorii, ktere jsou pod ní.

Výchozí počet zobrazových produktů na straně 
Zde je možné nastavit kolik produktů se má maximálně zobrazovat na jedné stránce. V případě, že ve volbě níže zákazník dostane možnost si zvolit i jiný počet zobrazovaných produktů bude pro něj platit ten, který si zvolí. 

Výchozí nastavení řazení produktu (rozhranní pro zákazníka)
Zde je možné nastavit podle čeho budou produkty v e-shopu řazeny v rozhranní pro zákazníka. Řazení podle priority lze dále ovlivňovat v menu kategorie a produkty a tím ovlivnit, které produkty se dané kategorii budou zobrazovat jako první.

Možnosti volby počtu produktů na straně
Zde je možné nastavit počty produktů na jedné straně, ze kterých si následně může vybírat zákazník. Tato volba určuje, kolik produktů lze zobrazit na 1 straně e-shopu.

V případě, že kategorie obsahuje podkategorie, zobrazit
Zde je možné nastavit, zda po kliknutí na kategorii, která je dále členěná na podkategorie se mají rovnou zobrazit produkty nebo výběr podkategorií. Jedná se opět o globální nastavení a pro každou kategorii lze tuto volbu upravit v editaci kategorie. Tato volba výrazně ovlivňuje rychlost načítání e-shopu zvláště u vysokého množství položek v e-shopu.
Dále máme možnost zvolit, zda chceme hlavní menu zobrazovat jako jednoúrovňové nebo víceúrovňové (stromové) a zda se mají kategorie řadit podle priority, jakou mají nastavenou, nebo podle abecedy.

Zobrazit jen produkty skladem
Při zakliknutí této možnosti se bude zákazníkům ve výpisu produktů v kategoriích zobrazovat tlačítko, které zákazníkům zobrazí pouze produkty s dostupností "SKLADEM".

Filtrování produktů dle hodnot variant produktů
Tato funkce umožňuje doplnit fitr produktů v rozhraní pro zákazníka o filtr sestavený z hodnot variant produktů. Zákazník si tak může zobrazit jen trička, které jsou ve velikosti XXL. 

<< Zpět