Měrné jednotky

Tento modul umožňuje u přehledu cen produktu v zákaznické části e-shopu zobrazovat cenu za měrnou jednotku.

Před použitím tohoto modulu je nutné modul zapnout v sekci Nastavení > Základní nastavení > Moduly > Měrné jednotky.

Vytvoření měrné jednotky

Vytvoření nové měrné jednotky se nachází v sekci Nastavení > Měrné jednotky. Pro vytvoření nové měrné jednotky, kterou chcete u produktů použít, je nutné zadat její název, zkratku a případně zobrazený násobek měrné jednotky. Zobrazený násobek umožňuje u zobrazené částky v zákaznické části e-shopu zobrazit jednotku v zadaném násobku, tzn., je možné uvést částku za 100g výrobku místo 1g.

Přiřazení měrné jednotky k produktu

Přiřazení měrné jednotky se nachází v editaci produktu v sekci Rozšířené nastavení. Zde stačí zvolit požadovanou jednotku k produktu a zapsat množství produktu, který je prodáván. Tzn., prodáváte-li lahve o objemu 0,5l, do prvního pole vložíte hodnotu 0,5 a jako jednotku zvolíte litry. Cena za měrnou jednotku (i s případným násobkem) bude automaticky vypočtena a zobrazena v zákaznické části produktu.

Stejně tak lze přiřadit měrnou jednotku ke každé variantě zvlášť. Přiřazení k variantám je dostupné po otevření konkrétní varianty z Detailu produktu > Varianty.

<< Zpět