Jak nastavit různé prodejní ceny podle zdroje návštěvnosti

Heureka.cz

Pro www.heureka.cz máte možnost nastavit individuální ceny přímo v detailu produktu – záložka „katalogy zboží“ - heuréka.

Zde je možné nastavit jak cenu, kterou odesíláte v XML feedu tak i cenu prodejní. Na obrázku níže je nastavení kdy u daného produktu zasíláme cenu 150Kč a při přístupu na produkt je prodejní cena 130Kč.

Systém si interně vytvoří URL adresu, která je viditelná pod nastavením. Pokud na danou adresu někdo přistoupí bude se systém chovat jako kdyby přišel z heureky a provede mu stejné cenové nastavení.

 


Zboží.cz

Pro zboží.cz se nastavení různých prodejních cen řídí přes tzv. Klony produktu. U zboží.cz se totiž velmi často setkáváme s tím, že jeden produkt má několik produktových karet. Díky tomuto nástroji je možné se spárovat se všemi potřebnými produktovými kartami, posílat do nich různé ceny stejného produktu a zároveň prodávat za různé prodejní ceny.

Na obrázku níže je nastavení, kdy chci produkt spárovat do celkem 3 produktových karet s tím, že posílám různé ceny i různé prodejní ceny.

Stejně jako u nastavení pro heureka.cz se i zde vygeneruje link který, pokud na něj někdo přistoupí, provede pro návštěvníka stejné nastavení jako by přišel ze zboží.cz

 


V rámci uživatelských tříd

Založíte si uživatelskou třídu, které nastavíte plošnou slevu v %. Pokud nechcete v rámci této uživatelské třídy poskytovat plošnou slevu nechejte tam 0%.

Následně je třeba zatrhnout volbu „Odkaz pro nastavení cen uživatelské třídy je aktivní“ a pod touto volbou vyplnit koncovku URL adresy, na kterou následně budete směrovat budoucí zákazníky. Příklad vyplnění naleznete na obrázku níže:

Podle příkladu na obrázku pokud tedy někdo přistoupí na adresu:

https://www.levne-tonery.com/vip

bude mu automaticky nastavena sleva 5% na veškerý sortiment.

 

Pokud chceme u určitého produktu nastavit individuální cenu je možné toto provést v editaci produktu – záložka cena

U produktu na obrázku by tedy zákazník, který přistoupí přes daný odkaz měl nastavenou pevnou cenu 50Kč vč. DPH oproti standardní ceně 99Kč.

 


Nastavení ceny uživatelské třídy s přesměrováním na konkrétní produkt

U některých typů kampaní (typicky Google ADS nebo SKLIK) nepropagujete e-shop jako takový, ale konkrétní produkt. Je sice super, že zákazníkovi je nastavena určitá cena, když přijde přes daný odkaz, ale Vy potřebujete, aby nedošel na úvodní stránku, ale přímo na konkrétní produkt.

K tomuto účelu je možné využít přesměrování. Funkci přesměrování URL adres naleznete v sekci nastavení – přesměrování.

 

URL adresu linku, na který uživatele odkážete rozšíříte o identifikaci produktu:

https://www.levne-tonery.com/vip?product=test

identifikaci produktu: Následně v přesměrování nastavíte nové přesměrování z adresy

https://www.levne-tonery.com/vip?product=test

na stávající adresu produktu, na který chcete zákazníka odkázat. V našem případě je to:

https://www.levne-tonery.com/test-produkt.htm

 

<< Zpět