Objednávky

Zde je možné nastavit základní vlastnosti týkající se objednávek, způsobu jejich číslování a orientace v nich. Prefix čísla objednávek je počáteční číslo sloužící například pro identifikaci e-shopu nebo roku. Údaj o celkovém počtu míst slouží k tomu, aby bylo možné nastavit jak dlouhé má celé číslo objednávky být.

Příklad: Prefix nastavený na 2015, počet míst na 10. První objednávka v systému tedy bude mít číslo: 2015000001

Postfix objednávek 
Postfix objednávky je koncové číslo a jeho vynulování se používá většinou po ukončení testovací fáze eshopu a přechodu k ostrému provozu.

Zobrazit pole pro zadávání dárkových poukazů
Ve 3. kroku objednávkového procesu je možné zobrazit okno pro zadání dárkového (slevového) poukazu. V případě, že nevyužíváte vůbec dárkové poukazy doporučujeme toto okno vůbec nezobrazovat, protože někteří zákazníci, pokud vidí toto okno jdou automaticky hledat na internet nějaký kod pro slevu a vzrůstá tím procento nedokončených objednávek.

Při tisku objednávky tisknout také poznámku
Při tisku objednávky z detailu objednávky a z přehledu objednávek vytiskne i poznámku, která je k objednávce uložena zákazníkem nebo editována provozovatelem e-shopu 

Při tisku štítku na balíky tisknout také seznam produktů 
Při tisku objednávky z detailu objednávky a z přehledu objednávek vytiskne i seznam objednaných produktů.

Možnosti volby počtu objednávek na straně (adm.)
Zde je možné nastavit kolik objednávek se má zobrazovat na jedné stránce v administraci v přehledu objednávek 

Načítat data o klientovi z ARESu
Systém se umí v průběhu objednávkového procesu propojit do rejstříku ekonomických subjektů a načíst podle zadaného IČ přesné údaje o zákazníkovi, který je již následně pouze zkontroluje. Tento systém je velmi pohodlný pro zákazníka a eliminuje riziko chyba nutnost opravovat faktury.

Povolit uživateli zadávání poznámky pro každý produkt objednávky 
Tato volba umožní zákazníkovi vložit ke každému objednávenému produktu poznámku. Tato poznámka se objeví také v "potvrzení objednávky", které zákazníkovi automaticky přijde emailem.

<< Zpět