Obrázky

Do editace obrázku produktu se dostaneme přes pravé menu volba OBRÁZKY nebo kliknutím na ikonu prázdných fotografií přímo v editaci produktu (na úvodní straně). Poté stiskem tlačítka VYBRAT SOUBOR zvolte obrázek / obrázky ve Vašem počítači a stiskem tlačítka NAHRÁT SOUBORY jej přidáte k produktu. Lze vybrat více obrázků současně, jako hlavní bude vždy vybrán ten, který bude hierarchicky nejvýše. Pořadí obrázků je možné měnit jejich přetažením myší.

K nahraným obrázkům je možné vložit doplňující text, který se zobrazí při najetí myší nad obrázek. Tento text slouží jako orientační nápověda a může hrát svou roli pro vyhledávače. 

Pokud chcete, aby se Vámi nahraný obrázek zobrazoval s vodoznakem, nastavte jej v sekci NASTAVENÍ - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - PRODUKTY.

 

 

 

Další členění tohoto tématu:

<< Zpět