Opravné daňové doklady

Nastavení modulu fakturace - opravné daňové doklady

Nejprve prosím zkontrolujte, zda máte správně nastaveny údaje v sekci Nastavení -> Základní nastavení (Údaje provozovatele).

Některé pole na opravném daňovém dokladu jsou převzaté z nastavení faktur a proto si dále zkontrolujte nastavení modulu fakturace (sekce Nastavení -> Fakturace).

K dispozici je následující nastavení:

  • Variabilní symbol jako číslo objednávky - Pokud je zaškrtnuto, ve faktuře se použije jako variabilní symbol číslo objednávky.
  • prefix čísla zálohových faktur (číslo kterým budou faktury začínat) a doplnění čísla zal. faktury na požadovaný počet míst
  • počet dní splatnosti
  • Text na doklade (zobrazí se v patičce dokladu)
  • zobrazovat kat. číslo produktů
     

Vystavování opravných daň. dokladov / přehledy

Opravné daňové doklady je možné vystavovat manuálně ze sekce Objednávky -> Detail objednávky -> pravé menu -> Položka "Doklady" -> Vytvořit opravný daňový doklad.

Po kliknutí na tuto položku se nám zobrazí vyskakovací okno s přednastavenými údaji na opravném daňovém dokladu. Tyto údaje je možné libovolně pozměnit. Také je potřebné označit aspoň jeden produkt objednávky, který se má nacházet na opravném daňovém dokladu.

Pokud chceme opravný daň. doklad vygenerovat, klikneme na tlačítko "Uložit a vytvořit opravný daň. doklad". Po kliknutí na toto tlačítko se na pozadí vygeneruje opravný doklad. Vygenerované opravné daňové doklady je možné zobrazit skrz pravé menu -> položka "opravné daň. doklady". Po kliknutí na tuto položku se nám zobrazí vygenerované opravné daňové doklady spolu s možností jak stáhnout doklady, přegenerování dokladu,smazání dokladu a případně aj potvrzení dokladu (viz sekce Potvrzení dokladu).

 

Přehled vystavených dokladů se nachází v sekci Objednávky -> záložka "Doklady" -> záložka "Opravné daňové doklady". V tomto přehledu je možné doklady vyfiltrovat, označit k hromadnému stáhnutí / smazání souborů z webhostingu / smazání ze systému / exportu do CSV souboru.

Export opravných daň. dokladů do ekonomických programů

Exportovat opravné daňové doklady je možné skrz sekci Objednávky -> pravé menu "Export do ek. systémů", kde si vybereme požadované objednávky a klikneme na tlačítko "exportovat opravné daň. doklady". Pokud objednávka obsahuje opravný daň. doklad, dojde k exportu těchto dokladů.

Potvrzení dokladu

Potvrzení dokladu je možné 2 způsoby:

1) Skrz administraci eshopu - sekce Objednávky -> detail objednávky -> pravé menu -> Doklady -> Opravné daňové doklady -> ikona "fajfky". Po kliknutí na tuto ikonu se nám zobrazí okno s datumem potvrzení a nepovinným textem. Jako text můžeme uvést např. "Potvrzené na základě emailové komunikace" jak nám zákazník doklad potvrdil emailovou komunikací.

2) Zákazníkem ze svého užívatelského účtu. Zákazník v detailu objednávky najde vygenerovaný opravný daňový doklad, přičemž vedle dokladu se nachází tlačítko "fajfky". Pokud zákazník klikne na toto tlačítko, do systému se uloží informace o datumu a čase, IP adrese z které byl doklad potvrzený a uvede se text, že doklad byl potvrzený z uživatelského účtu.

<< Zpět