Platby

V nastavení plateb je možné zadat způsoby plateb, které jsou pro zákazníky k dispozici. K těmto je možné nastavit jejich cenu (např. za dobírku). Cena vybraného způsobu platby může být, v případě zapnutého modulu státy (základní nastavení - základní nastavení - moduly), odlišná pro jednotlivé země kam zboží dodáváte. Při zadávání nového způsobu platby nebo v její editaci (detail) máte možnost nastavit provázání s jednotlivými způsoby dopravy.

Přidání způsobu platby se provede tak, že se v pravém menu klikne na volbu VLOŽIT NOVOU PLATBU. Následně se vyplní název způsobu platby, částka poplatku v Kč a možnost zatrhnout, zda se má automaticky generovat zálohová faktura. Generování zálohové (proforma) faktury se využívá hlavně pro platbu předem nebo při osobním odběru zboží. Zákazník tak ihned po provedení objednávky dostává na e-mail informace s číslem účtu, variabilním symbolem platby a částkou, kterou má uhradit. Variabilní symbol je číslo objednávky. Důležité je provázat danou platbu s dopravou, se kterou je možné ji kombinovat. V opačném případě se ve výběru platby a dopravy daná možnost nezobrazí.

Pořadí plateb v administraci a v rozhranní pro zákazníka lze jednoduše ovlivnit chycením za šipky před názvem platby a přetažením na potřebnou pozici. 

Do popisu platby je možné zadat text, který bude zobrazován v rozhranní zákazníka pod jednotlivou platbou. Stejně tak je možné v editaci dané platby nahrát k této platbě logo, které se bude zobrazovat v rozhranní pro zákazníka a slouží ke snadnější orientaci.

Dále je možné přidat text, který bude u dané platby přidán k vygenerovanému e-mailu odesílanému při změně objednávky na status nová (pokud je odesílán).

V e-shopu je integrováno nastavení pro akceptaci řady platebních metod, které jsou na trhu k dispozici. Tyto platební metody nejsou na začátku aktivní a je třeba je aktivovat kliknutím na odkaz vpravo (AKTIVOVAT). On-line platební metody jsou velmi důležitým nástrojem každého prodejce, protože máte jistotu, že zákazník objednané zboží opravdu chce. Peníze za zboží máte ihned k dispozici a předejdete tak finančním ztrátám vzniklým vrácením odeslaných dobírek se zbožím. Po kliknutí na průvodce získáte detailní informace o službě a všech potřebných krocích k tomu, aby Váš eshop umožnil zákazníkům on-line platby. 

 

Další členění tohoto tématu:

<< Zpět