Počítadlo

V této položce je možné nastavit jaké údaje se budou návštěvníkům e-shopu zobrazovat na panelu počítadla a jeho počáteční údaje. Počet hodin pro započtení nového přístupu je údaj v hodinách, který určuje po jaké době se stejný počítač započte jako nový návštěvník. Počáteční hodnota určuje, od kterého čísla se začnou počítat noví návštěvníci. Připočítat k online / denním návštěvám je volba, kterou použijete, pokud chcete zobrazovat vyšší číslo než je reálný počet návštěvníků. Pro zobrazení počítadla v rozhranní pro zákazníka musí být tato možnost zapnuta v menu 

<< Zpět