Používání modulu fakturace - vystavování faktury / přehledy

Všechny vygenerované faktury se ukládají na hostingový server v podobě, ve které byly vygenerovány. Pokud se po generování faktury změní např. cena objednávky, nebo jiné údaje, je nutné fakturu vygenerovat znovu (pokud má obsahovat tyto změněné údaje).

Vytvoření faktury

Vytvoření faktury je možné jednak z detailu objednávky, jednat z přehledu všech objednávek.

DETAIL OBJEDNÁVKY

Pokud k objednávce dosud neexistuje faktura, zobrazí se v pravém menu možnost "Vytvořit fakturu". Pokud již faktura k objednávce existuje, zobrazí se možnosti "Zobrazit fakturu" a "Znovu vygenerovat fakturu". 

PŘEHLED OBJEDNÁVEK

K označeným objednávkám je možné faktury hromadně vygenerovat - po označení objednávek klikněte na možnost "Označené: Vygenerovat faktury". V přehledu objednávek se zobrazuje tlačítko, které zobrazuje, zda je k dané objednávce faktura vygenerovaná či nikoli. V případě, že je již faktura vygenerována a přesto je objednávka označena, nedojde ke generování nové faktury. Tu je v případě nuntosti zapotřebí znovu generovat v detailu objednávky.

Přehled faktur

Fakturu je možné zobrazit jednak v detailu každé z objednávek, nebo hromadně v sekci Objednávky -> Faktury, kde se zobrazí všechny vygenerované faktury. S přehledem faktur je možné provádět následující:

  • faktury je možné filtrovat dle data vzniku objednávky, jména/emailu/telefonu, podle stavu (exportované / neexportované / vše), čísla faktury, čísla objednávky
  • označené faktury je možné stáhnout na pc (vytvoří se zip archiv, fakturám se nastaví status "exportováno")
  • označené faktury se dají ze serveru smazat (samžou se pouze soubory, ale jinak zůstává veškerá funkcionalita generovaných faktur)
  • po kliknutí na tlačítko "DETAIL" se zobrazí konkrétní objednávka, ke které je faktura vystavena
  • po kliknutí na tlačítko "ZOBRAZIT" se zobrazí PDF soubor s fakturou, pokud tento na serveru stále existujepo kliknuti na detail v zozname faktur sa zobrazi detail objednavky
po kliknuti na zobrazit v zozname faktur sa zobrazi faktura pokial sa pdfko stale nachadza na servery

poznamka : exportovano*,neexportovano* je status, ktory sa nastavuje pri vytvarani zip archivu

<< Zpět