Při objednávce se nezobrazují možnosti dopravy a platby, objednávku nelze dokončit

V e-shopu jsou, na žádost uživatelů, naprogramovány poměrně složité vazby, které mohou ovlivňovat to, zda se daná doprava nebo platba má či nemá zobrazovat. Složitost těchto vazbe souvisí zejména s moduly, které v e-shopu používáte.

V první řadě je vhodné zmínit, že doprava se zobrazuje pouze v případě, kdy k ní existuje přiřazená některá z plateb a toto propojení platí také naopak. Pokud jsou z nějakého důvodu pro danou objednávku všechny platby nedostupné, nezobrazí se ani žádná doprava, a naopak pokud jsou všechny dopravy nedostupné, nezobrazí se žádná platba. Níže uvádíme výčet nastavení, které může mít vliv na nezobrazení dopravy a platby:

Nezobrazení dopravy může nastat z následujících důvodů:

  • doprava nemá přiřazenu žádnou platbu
  • doprava nemá definováno rozmezí vah odpovídající dané objednávce (platí při aktivním modulu vah)
  • doprava nemá definovánu cenu pro konkrétní stát (platí při aktivním modulu států - pro každý stát, kde chcete dopravu nabízet je zapotřebí vložit cenu - byť číslicí 0. U států, kde je zadána prázdná hodnota se doprava nebude nabízet)
  • doprava je omezena pro určitou třídu zákazníků
  • doprava je určena pouze pro určité rozmezí hodnoty objednávky
  • aplikuje se Atypická doprava (na základě nastavené Atypické ceny dopravy u produktu objednávky), která není provázána s žádnou platbou

Nezobrazení platby může nastat z následujících důvodů:

  • platba nemá přiřazenu žádnou dopravu
  • platba nemá definovánu cenu pro konkrétní stát (platí při aktivním modulu států - pro každý stát, kde chcete platbu nabízet je zapotřebí vložit částku - byť číslicí 0. U států, kde je zadána prázdná hodnota se doprava nebude nabízet)
  • platba je omezena pro určitou třídu zákazníků
  • platba je určena pouze pro určité rozmezí hodnoty objednávky
<< Zpět