SEO hodnoty

SEO hodnoty

Záložka SEO hodnoty slouží k detailnímu nastavení informací, které získá fulltextový vyhledávač (www.seznam.cz, www.google.cz) při návštěvě daného produktu. Pokud přesně nevíte k čemu dané nastavení slouží nevyplňujte jej. Nastavení je určené pro zkušené uživatele. 

Klíčová slova
jednotlivá slova, která budou distribuována vyhledávačům. Jedná se o slova nebo slovní spojení, které zadá potencionální zákazník do fulltextového vyhledávače, aby našel Váš produkt. Zadávaná slova oddělujte čárkami. 

HTML titulek 
Používá se, pokud je u produktu vyžadován konkrétní titulek. Při nevyplnění se automaticky použije název produktu. Jedná se o nepovinný údaj. 

URL adresa
Nahradí generovanou url adresu produktu Vámi zadanou. Nová adresa musí být unikátní a nesmí obsahovat nepovolené znaky jako diakritiku nebo mezery. Jedná se o nepovinný údaj.

<< Zpět