Skupiny zboží

Skupiny zboží je vhodné využívat, nedostačuje-li rozřazení produktů do kategorií, případně pro formu vyhledávání, u které není uživatel nucen zadat přesný název výrobku, ale produkt vyhledává například podle jeho použití, barvy apod. Administrace skupin se nachází v sekci Kategorie a produkty podsekce Skupiny zboží.

Vytvoření skupin

Nová skupina se vytváří kliknutím na tlačítko Vytvořit novou skupinu. U skupin je evidován název skupiny, popis (určený pouze pro interní použití) a nadřazená skupina. Při vytváření skupin je doporučeno postupovat od nejvyšší (nejobecnější) úrovně po nejnižší (nejkonkrétnější). Hlavní (nejvyšší) skupina musí mít jako nadřazenou skupinu možnost [nemá] – bude zobrazena jako první skupina z celého stromu podskupin.

Podskupina se vytváří stejným způsobem jako hlavní skupina, pouze je nutné zvolit nadřazenou skupinu, ve které se bude podskupina nacházet. V zobrazení pro zákazníky se výběr podskupin dané skupiny zobrazí až po zvolení některé z hlavních skupin.

U skupiny obsahující podskupiny se pro rozbalení používá tlačítko + u názvu skupiny. K takto vytvořené stromové struktuře skupin se přiřazují produkty po jednom nebo po celých kategoriích. Příklad takové stromové struktury je na následujícím obrázku.

Úprava skupin

Název skupiny, její popis nebo nadřazenou skupiny je možné editovat kliknutím na ikonu modré tužky.

Mazání skupin

Pro smazání skupiny stačí kliknout na červený křížek u názvu skupiny. Před smazáním budete dotázáni, zda chce smazat pouze návaznost na tuto skupinu případně veškeré návaznosti a produkty, které tato skupiny má přiřazeny.

Přiřazení produktů ke skupinám

V levém sloupci se stromovou strukturou skupin a podskupin se zvolí skupina kliknutím na její název, ke které se mají produkty přiřadit. Produkt do skupiny se přiřazuje kliknutím na tlačítko Přiřadit produkt do skupiny, pro usnadnění přiřazování produktů je možné produkty zobrazit podle kategorií nebo celou kategorii rovnou přidat do skupiny.

Jazykové mutace

Strukturu skupin lze také vytvořit přeloženou pro každý jazyk, který je v e-shopu využíván. Při vytvoření nové skupiny se stejný název uloží do všech jazykových mutací, poté stačí přepnout jazyk editace v hlavičce e-shopu a název přeložit do požadovaného jazyka.

 

Zobrazování skupin v rozhraní pro zákazníky

Skupiny se v rozhraní pro zákazníky nezobrazují automaticky. Pokud chcete skupiny zobrazit, vytvořte statickou stránku (sekce Obsahové stránky -> Statické stránky) a ve spodní části v "Dalších možnostech nastavení" označte možnost "Stránka obsahuje vyhledávání ve skupinách zboží". Také je potřeba zvolit, kde se daná statická stránka bude zobrovat (horní menu / boční menu atd.)

<< Zpět