Uživatelé administrace

Uživatelé administrace jsou uživatelské přístupy sloužící přímo k přístupu do administrace e-shopu. Přidání nového uživatele do administrace e-shopu se provádí stejně jako klasického uživatele/zákazníka v pravém menu (položka PŘIDAT NOVÉHO UŽIVATELE) v přehledu všech uživatelů, na který se dostanete kliknutím na položku UŽIVATELÉ – UŽIVATELÉ ADMINISTRACE.

Nově vytvořený uživatel nemá nastavena žádná práva přístupu k administraci a je nutné mu práva přiřadit v nastavení. Nastavení uživatelských práv naleznete v menu UŽIVATELÉUŽIVATELÉ ADMINISTRACE - UPRAVIT UŽIVATELE. Pokud je dané právo přístupu zatržené má uživatel k dané funkci přístup. 

 

<< Zpět