Vložení nové kategorie

Jakmile budete mít rozmyšlenu podobu stromu kategorií a podkategorií, můžete začít kategorie zadávat pomocí tlačítka VYTVOŘIT NOVOU KATEGORII, které naleznete vlevo pod seznamem kategorií. 

Po stisknutí tlačítka VYTVOŘIT KATEGORII se dostanete do editačního okna, které vidíte na následujícím obrázku:

Název kategorie
Zde zadejte název kategorie včetně diakritiky přesně tak, jak chcete, aby se zobrazoval zákazníkům.

DPH
Zde zadaná výše DPH se bude automaticky přednastavovat u všech nových produktů dané kategorie. Zvolte tedy výši DPH, která bude nejčastěji používána u produktů této kategorie. U jednotlivého produktu je potom samozřejmě možné výši DPH změnit. Tato funkce slouží k tomu, aby se při zadávání produktů ušetřil čas bez nutnosti vyplňovat u všech produktů výši DPH.

Skrytá kategorie
Pokud zvolíte tuto možnost, bude kategorie a všechny její podkategorie skryté a zákazník je v nabídce eshopu neuvidí. Produkty z takovéto kategorie se nebudou ani generovat do XML feedu. Tato možnost se dá využít, pokud chcete například nejprve připravit kategorii včetně veškerého nabízeného zboží a teprve potom ji zveřejnit v e-shopu nebo při dočasné nedostupnosti daného zboží, způsobené např. výpadkem dodavatele.

Skrýt v stromu kategorií
Pokud je zaškrtnuté, kategore (ani její podkategorie) se nebudou generovat ve stromě kategorií ani zobrazovat mezi podkategoriemi v detailu kategorie. Kategorie a její produkty budou však nadále dostupné skrz url adresu.

Zobrazovat v této kategorii také všechny produkty (z celého e-shopu), které jsou označeny jako nejnovější
Kategorie zobrazí všechny produkty z eshopu, které jsou označené jako nejnovější, nebo mají nastavený interval pro zobrazování jako nejnovější produkt.

Zobrazovat v této kategorii také všechny produkty (z celého e-shopu), které jsou označeny jako akční
Kategorie zobrazí všechny produkty z eshopu, které se nachází v nějaké hromadné nebo individuální akci.

Zobrazovat i produkty podkategorií
Pokud je tato volba zatržená budou se ve výpisu produktů dané kategorie zobrazovat i všechny produkty všech podkategorií, které obsahuje. 
Příklad: Pokud se tedy kategorie jmenuje MONITORY a má podkategorie 17“ monitory, 19“ monitory a 22“ monitory, vypíšou se zákazníkovi všechny dostupné monitory ve všech podkategoriích (ve všech nabízených velikostech).

V případě že kategorie obsahuje podkategorie, zobrazit...
Zde je možné nastavit, co se má zobrazovat v obsahové části detailu kategorie - zda to mají být produkty, nebo seznam podkategorií (vč. popisu kategorie). Výchozí hodnota je "stejné nastavení jako v nastavení eshopu" - tedy nastavení, které je možné editovat v sekci NASTAVENÍ - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - KATEGORIE.

SEO nastavení kategorie 

V rámci vytváření nové kategorie a editaci stávající máte možnost zasahovat i do SEO (Search Engine Optimalization - optimalizace pro vyhledávače). Tato nastavení jsou určena pouze zkušeným uživatelům a SEO specilistům. Do SEO nastavení se dostanete kliknutím na odkaz ZOBRAZIT / SKRÝT MOŽNOSTI SEO HODNOT. 

Základní nastavení systém provádí automaticky a pokud tedy přesně nevíte, co potřebujete nastavit nezasahujte do něj. 

HTML titulek, HTML klíčová slova, HTML popisek
Jedná se o informace, které jsou pro běžného uživatele neviditelné (s výjimkou titulku, který se zobrazuje jako název okna / záložky v prohlížeči), ale o to důležitější jsou pro fulltextové vyhledávače. Titulek by měl obsahovat stručnou a výstižnou informaci o tom, co se v kategorii nachází (včetně např. pojmenování kategorie), popisek (description) potom o něco širší popis kategorie a klíčová slova (keywords) by měla obsahovat nejdůležitější slova / slovní spojení, která se budou vyskytovat v popisku / obsahu kategorie. Všechny tyto údaje jsou nepovinné a pokud je nezadáte, budou se generovat automaticky.

URL adresa
V tomto poli máte možnost nadefinovat URL adresu kategorie (resp. její poslední část). Automaticky generovaná url adresa kategorie může vypadat například takto http://www.nazevobchodu.cz/category/sedaci-soupravy/15. Vy byste si představovali adresu např.: http://www.nazevobchodu.cz/sedacky a tedy zadáte do tohoto pole hodnotu 'sedacky' (bez uvozovek). Zadává se pouze část za http:// www.nazevobchodu.cz/ nikoli celá adresa. Zadání URL adresy je nepovinné, pokud jej nezadáte, vygeneruje se automaticky. 

POZOR!!! TOTO NASTAVENÍ JE URČENO POUZE ZKUŠENÝM UŽIVATELŮM. PŘI NASTAVENÍ NAPŘÍKLAD NEPOVOLENÝCH ZNAKŮ DO ADRESY KATEGORIE MŮŽE DOJIT K NEVRATNÉMU POŠKOZENÍ DATABÁZE E-SHOPU. 

Katalogy zboží

Při vytvoření či editaci kategorie můžete nastavit tzv. Category text. Tato funkce slouží pro přesné spárování produktů danné kategorie s kategoriemi, které jsou vytvořeny ve srovnávacích katalozích zboží. (pozn. CATEGORYTEXT lze hromadně editovat také v menu Hromadné úpravy kategorie - katalogy zboží.)

 

<< Zpět