Zaokrouhlení výsledné částky

Nastavením této funkce docílíte zaokrouhlení výsledné částky objednávky. Při aplikaci zaokrouhlení se vytvoří položka "zaokrouhlení", která obsahuje rozdíl reálné částky objednávky a zaokrouhlené částky objednávky. Tato položka se následně zobrazuje v administraci e-shopu, v přehledu objednávek přihlášeného uživatele a je zasílána také emailem. Pokud používáte individuální napojení na ek. systémy, nebo máte upravovánu grafickou šablonu, je pravděpodobné, že se Vám zaokrouhlení nebude správně zobrazovat / exportovat. V případě, že chcete zakrouhlování výsledné částky používat a výše popsané problémy se projevují, zkontaktujte nás. 

 

Nastavení:

Do pole des. místa zadejte počet des. míst, na které chcete při dané platbě / měně zaokrouhlit výslednou cenu. 
Položka zaokrouhlení se dopočítá podle tohoto nastavení. 


Hodnoty, které je možné nastavit:

 
0 - na celé jednotky 
1 - 0,1 
2 - 0,01 
atd... 


Příklad 
Hodnota objednávky je 26,12 Kč a způsob zaokrouhlení je nastaven "Matematicky"


Počet des. míst : 
* 0 - výsledná cena bude 26,00 Kč , položka zaokrouhlení bude -0,12 Kč 
* 1 - výsledná cena bude 26,10 Kč , položka zaokrouhlení bude -0,02 Kč 
* 2 - výsledná cena bude 26,12 Kč , položka zaokrouhlení bude 0,00 Kč a nebude se generovat

Zaokrouhlení na 5 centů

Od verzie 4.703 je možné objednávku zaokrouhlit matematicky na 5 centů.

Do pole počet. des. míst nastavíme hodnotu "2" (bez uvozovek) a způsob zaokrouhlení nastavíme na hodnotu "Matematicky na 5"

<< Zpět