Boční panely

Do bočních panelů je možné vkládat libovolný HTML obsah. Aby se skript v panelu zobrazil, musí být v dané šabloně tento panel aktivní (některé šabony mají např. pouze levý nebo pravý sloupec) a šablona musí zobrazení skriptů povolovat (toto zjistíte pouze zkušebním vložením obsahu). Do této sekce je možné kromě odkazů vkládat také texový obsah, obrázky, skripty s počítadly apod.

Pokud vkládáte HTML / Javascriptový kód, mějte vždy na paměti, že neodborným vložením tohoto kódu můžete omezit zobrazení nebo funkčnost e.shopu! POZOR na vkládání větších bannerů než je šířka panelu (většinou 200px), protože u těchto může dojít k posunutí hranic bočních lišt a zasáhnutí do grafiky e-shopu.

Pokud neovládáte jazyk HTML a chcete přesto do postranních panelů vložit formátovaný obsah, doporučujeme toto provést skrze editaci Statické stránky (viz sekce  Obsahové stránky -> Statické stránky).

<< Zpět