CKeditor

Přímo v systému WebCzech E-commerce PRO 4.0 je zabudován WYSIWYG editor pro plnohodnotnou grafickou editaci informačních podstránek, detailů produktu a úvodních stránek (pod)kategorie. Vkládání informací do tohoto editoru je téměř stejné jako ovládání jakéhokoliv textového editoru např. Microsoft Word. Editor je postaven na WYSIWYG technologii, která zajišťuje, že přesně to co provedete v editačním okně se zobrazí na internetových stránkách. Nepotřebujete tak žádnou znalost HTML nebo PHP kódu, ale jednoduše píšete, formátujete text, vkládáte obrázky, editujete jejich velikost a editor vše zaznamenává a převádí do potřebného kódu automaticky.

Popis základních nástrojů – první řada

První skupina
- Zobrazí a umožní úpravu zdrojového kódu
- Vytvoří nový prázdný dokument (tzn. Smaže veškerý obsah stávajícího)
- Zobrazí náhled vytvářeného dokumentu
- vytiskne editovanou stránku
- Nabídne šablony, které jsou k dispozici. Po vybrání šablony se vloží její obsah do editoru 

Druhá skupina
- Vyjme označený obsah dokumentu a uloží jej do schránky
- Zkopíruje označený obsah dokumentu a uloží jej do schránky
- Vloží obsah schránky do editoru, kde se nachází kurzor
- Vloží obsah schránky do editoru, kde se nachází kurzor přitom vkládá pouze nezformátovaný text. Tuto volbu doporučujeme používat při kopírování jakéhokoliv textu. Dosáhnete tím totiž toho, že nepřenesete žádné neviditelné značky, které následně způsobují rozhození editované schránky.
- Umožní vkládat obsah z aplikace MS WORD, OpenOffice apod.
- Nástroj pro vrácení posledního kroku
- Nástroj, pro vyvolání kroku vpřed

Třetí skupina
- Vyhledat v dokumentu slovo nebo slovní spojení
- Nástroj pro automatické nahrazení nalezeného slovního spojení jiným
- Označí celý dokument
- Zkontrolovat pravopis

Čtvrtá skupina
- Vyvolá dialogové okno pro definování formuláře
- Zaškrtávací tlačítko
- Výběrové políčko
- Textové pole včetně pole pro zápis hesla
- Textová oblast
- Seznam hodnot
- Tlačítko včetně odesílacího či obnovovacího tlačítka
- Tlačítko s obrázkem
- Skryté pole 

Popis základních nástrojů – druhá řada 

První skupina
- Nastavit písmo na tučné
- Nastavit písmo na kurzívu
- Nastavit písmo na podtržené
- Nastavit písmo na přeškrtnuté
- Nastavit písmo na spodní index
- Nastavit písmo na horní index
- Odstraní veškeré formátování ve vybrané části dokumentu 

Druhá skupina
- Nastavit číslovaný seznam
- Nastavit seznam v podobě odrážek
- Posunout písmo doleva, u seznamu sníží úroveň
- Posunout písmo doprava, u seznamu zvýší úroveň
- Označit text jako citaci
- Vytvořit DIV kontejner
- Zarovná blok či odstavec doleva
- Zarovná blok či odstavec na střed
- Zarovná blok či odstavec doprava
- Zarovná blok či odstavec do bloku
- nastaví směr textu zleva
- nastaví směr textu zprava
- nastaví jazyk textu

Třetí skupina
- Vložit/změnit odkaz
- Odstranit odkaz
- Vložit/změnit záložku

Čtvrtá skupina
- Vložit/změnit obrázek
- Vložit/upravit flash animaci
- Vložit/změnit tabulku. Tabulka se používá pro pevné zarovnání objektů na stránce.
- Vložit vodorovnou linku
- Vložit smajlík
- Vložit speciální znak
- Vložit konec stránky
- Vložit IFrame 

Popis základních nástrojů – třetí řada 

První skupina
- nastaví písmo podle definovaného stylu
- nastaví písmo podle definovaného stylu pomocí běžné HTML značky
- Nastaví písmo na určitý font
- Nastaví velikost písma 

Druhá skupina
- Nastaví barvu textu
- Nastaví barvu pozadí

Třetí skupina
- Maximalizuje velikost editoru přes celé okno
- Zobrazí bloky
- Zobrazí informaci o aplikaci FCKeditor

Další členění tohoto tématu:

<< Zpět