DPH

Zde je možné nastavit dostupné sazby DPH k výrobkům/produktům. Dle této sazby se dopočítává cena produktu s DPH. Systém pracuje vždy s cenou bez DPH a podle zadané sazby dopočítává koncovou cenu. Sazba DPH je klasicky v %

Přidání nové sazby DPH je možné kliknutím na tlačítko VLOŽIT NOVOU HODNOTU DPH v pravém menu a vyplněním sazby v % a stiskem tlačítka VLOŽIT.

V případě, že v průběhu provozování e-shopu dojde ke změně sazby DPH změníte tuto jednoduše přes tlačítko DETAIL v přehledu sazeb a změnou výše DPH na novou. Pokud zároveň chcete, aby zůstala zachována cena včetně DPH a nedošlo k jejímu zvýšení (snížení) stačí zatrhnout "Zachovat při změně cenu". 

U neplátců DPH není nutné sazby vyplňovat a stačí používat pouze sazbu 0%. Doporučujeme však od začátku tyto sazby používat, protože pokud se v budoucnu stanete plátcem DPH, není nutné přenastavovat DPH u všech prodávaných produktů. Zapnutí a vypnutí plátcovství DPH se provádí v NASTAVENÍ - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ.

 

<< Zpět