Export pro SP

Nastavenie konta v službe ePodací Hárok

Najprv je potrebné založiť si konto v aplikácií ePodací Hárok.

Po založení konta sa prihlásíme a prejdeme do nastavenia / záložka "WebEPH API", kde zaškrtneme že chceme aktivovať WebEPH API

 

 

Nastavenie napojenia v administrácií eshopu

Po nastavení v aplikácií ePodací Hárok, prejdeme do administrácie eshopu / nastavení / ext aplikace / Slovenská pošta, kde vyplníme prihlasovacie údaje do WebEPH API.

 

Následne nastavíme globálne nastavenie, ktoré sa bude aplikovať pre všetky zásielky

 • Číslo účtu - číslo účtu v tvare XXXXXX-YYYYYYYYYY/ZZZZ, kde XXXXXX je šesťmiestne predčíslie účtu, YYYYYYYYYY je desaťmiestne číslo účtu a ZZZZ je štvormiestny kód banky alebo číslo účtu v tvare IBAN

Východzie nastavenie pre dopravu

V tomto bloku je možné nastaviť východzie služby a nastavenie podľa zvolenej dopravy

 • Spôsob úhrady - je kód, ktorým je vyjadrený spôsob úhrady výplatného
 • Druh zásielky
 • Spôsob výplaty/úhrady dobierkovej sumy - pužíva sa v prípade, že zásielka je na dobierku, platí len pre produkty Doporučený list, Poistený list, Balík, EPG – Obchodný balík, Expres kuriér, Easy Expres 1, Easy Expres 10, Balík – zmluvní zákazníci a Balík – zmluvní zákazníci - Consignment.
  Popis jednotlivých hodnôt:
  • Dobierkový kupón - Platí len pre produkty Doporučený list, Poistený list a Balík, ak sú zasielané do inej krajiny ako je Slovensko. V prípade, že sa nevyplní číslo účtu, bude dobierková suma zaslaná na adresu odosielateľa
  • Bezdokladová dobierka na účet - Platí pre produkty Doporučený list, Poistený list, Balík, Expres kuriér, Easy Expres 1, Easy Expres 10, Balík – zmluvní zákazníci a Balík – zmluvní zákazníci - Consignment
  • Bezdokladová dobierka na adresu - Platí pre produkty Doporučený list, Poistený list, Balík, Expres kuriér, Easy Expres 1, Easy Expres 10, Balík – zmluvní zákazníci a Balík – zmluvní zákazníci - Consignment
    
 • Trieda - trieda zásielky, platí len pre produkty Doporučený list, Poistený list
 • Ďalšie údaje
  • Úložná lehota - úložná lehota, počet dní (celé číslo). Uvádzajte v prípade že odberná lehota zásielky má byť kratšia ako štandardná odberná lehota (napr. pre Balík – zmluvní zákazníci je štandardná odberná lehota 18 dní, takže hodnota môže mať údaje v rozsahu od 1-17)
  • Obal - Doporučené listy a Úradné zásielky v hmotnostnej kategórii do 50 g majú neštandardný obal*. V takomto prípade je potrebné uviesť do hodnoty číslo 2.
   *Pri doporučenom liste do 50 g, ak ktorýkoľvek jeho rozmer presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru listu (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) alebo je podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa podmienku podľa PP, uplatní sa cena do hmotnosti 100 g.
    
 • Služby - kombinácie jednotlivých produktov a služieb nájdeme nižšie v tabuľkách.

 

Export objednávok

Export objednávok  nájdeme v administrácií eshopu / objednávky / pravé menu / export pro SP

V exporte následne vyberieme objednávky, ktoré chceme zaslať do aplikácie ePodací Hárok. Samotný export objednávok urobíme

 • skrz pravé menu / Exportovať do API
 • skrz pravé menu / Exportovať do XML

Exportovať do API

Po Exporte sa nám zobrazí informácia o jednotlivých objednávkach a stave importu hárku.

Ak stav hárku zobrazuje chybu, po kliknutí na toto tlačidlo sa nám zobrazí detail chyby hárku spolu s identifikátorom objednávky

 

Exportovať do XML

V tomto prípade sa nám vygeneruje XML súbor, ktoré je potrebné manuálne naimportovať do aplikácie ePodací Hárok.

Colné vyhlásenie

V exporte objednávok je možné k objednávke priložiť taktiež colné vyhlásenie.

Colné vyhlásenie uvádzajte len v prípade, ak sa zasielka (t.j. Doporučený list, Poistený list, Balík, EMS, EPG – Obchodný balík) zasiela do krajiny, kde sa vyžaduje Colné vyhlásenie

 

 • Kategória - predstavuje kategóriu zásielky v colnom vyhlásení
 • Kategória iné - 50 znakov, popis kategórie zásielky sa uvázda len v prípade, že v elemente Kategoria je uvedená hodnota „Iná kategória tovaru“
 • Položka
  • Popis - 200 znakov, obsahuje podrobný popis tovaru v zásielke
  • Množstvo - celé číslo, počet kusov tovarovej položky v colnom vyhlásení
  • Hmotnosť - (reálne číslo, 3 des. miesta, oddeľovač desatinná bodka) – netto hmotnosť položky sa vypĺňa v kilogramoch
  • Hodnota - celé číslo, predstavuje hodnotu tovaru konkrétnej tovarovej položky
  • Tarifné číslo - Predstavuje HS kód tovaru podľa Colného sadzobníka
  • Krajina pôvodu - Kód krajiny pôvodu tovaru sa uvádza podľa špecifikácie ISO 3166-1 alpha 2 (napr. SK, CZ, ...)
 • Dokumenty
  • Číslo - obsahuje číslo faktúry/licencie/certifikátu, ak je v elemente Kategoria uvedená hodnota „Predaj tovaru“ je uvedenie čísla faktúry povinné
 • Referencia dovozcu - obsahuje IČO/DIČ/kód dovozcu, element je nepovinný
 • Poznámka - 200 znakov, poznámka k Colnému vyhláseniu

Nastavenie dopravy

Dopravu nastavíme štandardným spôsobom podľa tejto nápovedy.

Pri nastavení dopravy môžu nastať 3 situácie:

 1. Doprava má umožniť zasielať objednávku na adresu zákazníka, ktorú zadá v obj. procese
  V tomto prípade pole "Doprava má speciální možnosti" ponecháme prázdne.
   
 2. Doprava má umožniť zákazníkovi vybrať pobočku pošty, na ktorú sa balík odošle.
  V tomto prípade pole "Doprava má speciální možnosti" nastavíme na hodnotu "Slovenská pošta - Balík na poštu"
   
 3. Doprava má umožniť zákazníkovi vybrať pobočku BalíkoBOXu, na ktorú sa balík odošle.
  V tomto prípade pole "Doprava má speciální možnosti" nastavíme na hodnotu "Slovenská pošta - BalíkoBOX"

Poznámka: Je možné ponúkať všetky typy dopravy a to tak, že pre každý druh dopravy Slovenskej pošty vytvoríte samostatnú dopravu.

Možnosti platieb pre jednotlivé druhy dopravy Slovenskej pošty

Niektoré druhy dopravy Slovenskej pošty majú obmedzenie v spôsobe úhrady pri prevzatí. Z tohto dôvodu uvádzame nižšie vzorovú tabuľku, aby ste jednotlivé platobné metódy previazali správne s Vašimi možnosťami dopravy a nedochádzalo tak k nedorozumeniam zo strany Vašich zákazníkov. Jedná sa o vzorovú tabuľku a jednotlivé platobné metódy sa vo Vašom eshope môžu líšiť.

 

Spôsob platby v eshope Doručenie na adresu zákazníka (1.) Doručenie na pobočku pošty (2.) Doručenie na pobočku BalíkoBOXu (3.)
Platba kartou (online) Áno Áno Áno
Platba kartou (pri doručení) Nie Nie, od 01.02.2019 áno Áno
Hotovosť Áno Áno Nie

 

<< Zpět