Jak fungují jazykové mutace?

Jazykové mutace je možné vkládat v sekci Nastavení -> Jazyky. Tato sekce pojednává o seznámení s principem fungování jazykových mutací.

 

E-shopové řešení, které používáte, umožňuje zobrazení e-shopu v různých jazycích. Samotný překlad textů, ale nefunguje automaticky a tyto překlady je nutné do e-shopu zadat z Vaší strany (až na výjimku výchozích textů v některých konkrétních jazycích - viz níže). Pokud přidáváte novou jazykovou mutaci jsou veškeré texty do této mutace nakopírovány z výchozí jazykové mutace.

Výchozí texty vs. uživatelem zadané texty

V e-shopu se nachází dva druhy textů - jednak to jsou výchozí texty (texty jako např. "Košík", "Objednávka", "Kategorie", "Všeobecné obchodní podmínky" apod.) a dále pak uživatelem (administrátorem) zadané texty (název a popis produktu, název kategorie, název dostupnosti, množstevní jednotky atd.).

Při přidávání jazykové mutace byste měli přeložit jak výchozí texty, tak uživatelem zadané texty.

Překlad výchozích textů po přidání jazykové mutace

Pokud přidáváte českou, anglickou, neměckou, nebo slovenskou jazykovou mutaci, nemusíte se překladem těchto textů zabývat. Tyto texty jsou v e-shopu dodávány námi. Stačí když při zadávání nového jazyka zadáte zkratku odpovídající danému jazyku (cz, en, de, sk). Pokud přidáváte jiný jazyk, doporučujeme po přidání provést překlad výchozích textů tohoto jazyka v sekci Nastavení -> Texty.

Překlad uživatelem zadaných textů po přidání jazykové mutace

Uživatelem definované texty pro jiné jazykové mutace se upravují na stejném místě, jako texty výchozí mutace - tzn. např. v editaci produktu, editaci dostupnosti, editaci statické stránky apod. To, pro jaký jazyk texty editujete, závisí na tom, kterou jazykovou mutaci máte aktuálně zapnutou (přpínání jazykových mutací se provádí v pravé části menu administrace).

Vložení nového elementu (produkt / kategorie / dostupnost atd.) a jeho následná úprava

Pokud v e-shopu existuje více jazykových mutací, pak při vkládání nového elementu (produkt, aktribut, varianta apod.) jsou zadané jazykově závislé údaje nakopírovány do všech dalších jazykových mutací. Při editaci elementu už poté editujete položky pouze v jazykové mutaci, kterou máte aktivní. 

Příklad: Pokud přidáváte nový produkt a popisky vyplníte česky, budou takto nakopírovány do všech jazykových mutací. Pokud následně upravíte popisek a máte aktivní např. anglickou jazykovou mutaci, proběhe úprava pouze v ní (v české mutaci zůstane text nedotčen). Toto ovšem platí pouze pro jazykově závislé texty. Pokud v anglické editaci změníte např. cenu, tato se změní v e-shopu globálně (tedy i v české mutaci).

POZOR! Pokud vkládáte např. nový produkt a nevyplníte např. popis, pak tento popis bude nevyplněn ve všech mutacích. Pokud následně v úpravě produktu popisek zadáte, uloží se pouze v aktivní jazykové mutaci, v ostatních zůstane nevyplněn.

 

Které údaje jsou jazykově závislé?

Jedná se o většinu textových informací - níže se nachází jejich výpis:

- atribut (název, hodnota)
- dostupnost (název)
- bannery na úvodní straně
- kategorie (název, popis)
- měna (název)
- výrobce (název, url adresa, klíčová slova, popisek, text)
- stav objednávky (název, text emailu, text sms)
- platba (název, popis)
- piktogram (název)
- produkt (název, krátký popis, dlouhý popis, klíčová slova, url, titulek)
- soubor produktu (název)
- odkaz produktu (název)
- množstevní jednotka (název, jednotka)
- statická stránka (obsah, název, popisek, titulek, klíčová slova, url)
- doprava (název, popis)
- varianty (název možnosti, název hodnoty)
- záruka (název)
- popisky (texty) v e-shopu
- stát
- hlavička e-shopu
- slideshow

<< Zpět