Řazení kategorií

Řazení kategorií v rozhraní pro zákazníka

Pro větší přehlednost a budoucí správu (pod)kategorií je v e-shopu k dispozici funkce umožňující řazení kategorií dle požadavků provozovatele e-shopu. Standardní řazení kategorií probíhá podle abecedy, pokud si však přejete kategorie radit manuálně, je to umožněno prostř. odkazu "NASTAVIT POŘADÍ KATEGORIÍ", který naleznete v pravém menu (v sekci Kategorie a produkty). Pořadí nastavíte přetažením myši (chytnutím kategorie v oblasti šipek a přetažením na požadované místo).

 

Aby se menu kategorií zobrazovalo seřazené dle priority a nikoli dle abecedy, je ještě nutné toto chování nastavit v sekci NASTAVENÍ - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - KATEGORIE, kde zvolíme možnost "Priority" u volby Kategorie v menu řadit podle.

 

<< Zpět