Nastavit marži produktům kategorie

Tato možnost umožňuje provést jednorázové hromadné nastavení marže. Možnost se zobrazuje pouze v případě zapnutého modulu nákupních cen. Marže se používá pro výpočet prodejní ceny z ceny nákupní. Pokud bude zadána prázdná marže, bude u všech produktů dané kategorie a podkategorií výpočet prodejní ceny z ceny nákupní zrušen.

<< Zpět