Přehled objednávek

Po kliknutí na OBJEDNÁVKY - PŘEHLED OBJEDNÁVEK se vypíše přehled objednávek, které se v e-shoopovém systému nachází. Objednávky jsou barevně odlišené podle stavu, ve kterém se nacházejí (konkrétní barevné nastavení lze provést v NASTAVENÍ - STAVY OBJEDNÁVEK). Objednávky obsahují v náhledu základní informace pro lepší orientaci (datum a čas objednávky, číslo objednávky, jméno, stav objednávky, hodnotu objednávky a stav platby, který je důležitý pro on-line platební metody). Pomocí ikonky ozubeného kolečka v záhlaví  přehledu objednávek si může každý uživatel administrace individuálně nastavit, které informace chce v přehledu zobrazovat (např. pro administrátora, který se stará o expedici objednávek může být zajímavé zobrazit zvolený typ dopravy a seznam produktů). Detailnější informace je možné získat, pokud myší najedete na řádek s objednávkou. To, jaké objednávky se vypisují, může být ovlivněno nastavením okamžitéhoho nebo permanentního filtru (viz níže). Pomocí stránkování je možné se přepínat mezi jednotlivými stranami přehledu objednávek.

Nad seznamem objednávek se nachází menu hromadné akce, které umožňuje zvoleným objednávkám (srkze zaškrtávací políčko) provést hromadnou akci (tisk, smazání, změna stavu, export pro ek. systémy apod.).

Filtrování objednávek

To, které objednávky se mají zobrazovat je možné ovlivnit jednak prostř. rychlého filtru (je zobrazen na obrázku výše), nebo prostř. permanentního filtru, který naleznete nad rychlým filtrem. Pokud je zadán rychlý filtr, má přednost před filtrem permanentním. Klasické použití je takové, že máte v permanentním filtru nastaveno, aby se zobrazovaly např. pouze objednávky které se mají zpracovávat. Pokud potřebujete vyfiltrovat již dokončenou objednávku (např. Vám volá zákazník ohledně detailů již dokončené objednávky), zadáte si do rychlého filtru č. objedávky / jméno / telefon / název objednaného produktu a systém vyfiltruje všechny odpovídající objednávky bez ohledu na nastavený permanentní filtr. Po zrušení rychlého filtru se opět aplikuje permanentní filtr.

Rychlá volba

Rychlou volbu je možné najít nad záhlavím přehledu objednávek (viz následující obrázek):

Skrze rychlou volbu je možné vybraným objendávkám měnit stav, mazat je, tisknout, generovat faktury (pokud máte tento modul povolen), případně provádět exporty do CSV / XML pro ek. systémy / přepravce.

Nastavení pravého menu a rychlé volby

To, jaké možnosti se budou v pravém menu a rychlé volbě přehledu objednávek zobrazovat můžete ovlivnit v záhlaví pravého menu "Další možnosti", kliknutím na ikonku ozubeného kolečka.

 

<< Zpět