Proměnné

Tato sekce slouží pro zadání uživatelských proměnných. Zadané proměnné mohou následně používat individuálně programované aplikace - např. importní aplikace, nebo individuálně programované moduly.

Příklad: Feed od dodavatele obsahuje cenu produktů v Eurech. Zákazník požaduje, aby byly ceny přepočítávány na CZK dle jím nastaveného kurzu, který bude moci průběžně aktualizovat. Vytvoří se proměnná pojmenovaná "Kurz Eura" (nebo jakkoli jinak) a nastaví se její hodnota. Následně se tato proměnná (námi / programátorem) zapracuje do importní aplikace.

Samotné vytvoření proměnných nic neřeší - důležité je jejich zakomponování programátorem do e-shopu.

Jako název proměnné je možné zadat cokoli - tento název slouží pro provozovatele e-shopu, aby bylo patrné o co se jedná.

 

uživatelské proměnné

<< Zpět