Registrovaní zákazníci

Tato položka administrace slouží ke správě registrovaných uživatelských účtu. Při editaci uživatelského účtu můžeme uživatele přiřadit do uživatelské třídy, která může nést cenové výhody při nákupu v el. obchodě a to v podobě % slevy z ceny zboží. Každému uživateli je možné nastavit zvýhodněné produkty za individuální cenu, za kterou budou k dispozici pouze tomuto uživateli. Jakmile se tento uživatel poté přihlásí do e-shopu, všechny ceny se mu automaticky přepočítají. Dále Vám samozřejmě tyto informace slouží pro odesílání objednávek na adresy uživatelů popřípadě vystavovaní faktur na fakturační adresy apod. 

Registrovaní zákazníci mají možnost přímo v e-shopu vložit více fakturačních a dodacích adres. Při vytváření objednávky potom mohou jednouše vybrat, kterou adresu chtějí do objednávky zadat.

Přehled registrovaných uživatelů 

Přehled registrovaných uživatelů zobrazíme kliknutím na položku uživatelé - registrovaní zákazníci. Objeví se nám seznam podobný tomu na následujícím obrázku: 

Pod sebou zde vidíme seznam jednotlivých registrovaných zákazníků, jejich zařazení do zákaznických tříd a základní kontaktní údaje. Kliknutím na tlačítko DETAIL se dostaneme do podrobných informací k danému zákazníkovi. V pravém menu detailu zákazníka máme možnost zobrazit jeho objednávky, kompletní statistiky, zvýhodněné produkty a nasbírané věrnostní body (modul věrnostních bodů musí být povolen).

Nového uživatele můžeme ručně vložit pomocí tlačítka VLOŽIT NOVÉHO ZÁKAZNÍKA v pravém menu.

U zákazníka musíme vyplnit jeho login (uživatelské jméno) a heslo, kterým se bude přihlašovat. Pokud chceme můžeme jej rovnou zařadit do některé z předpřipravených uživatelských tříd. V opačném případě bude předvyplněna třída REGISTROVANÍ ZÁKAZNÍCI. Údaje, které je nutno vyplnit jsou označeny hvězdičkou, poté stiskneme tlačítko VLOŽIT ZÁKAZNÍKA.

Nastavení individuálních cen (zvýhodněných produktů) uživateli 
Každému registrovanému uživateli je možné v e-shopu nastavit individuální cenu pro každý jednotlivý produkt. Pokud tedy například máte zákazníka, který jeden druh zboží nebere od Vás, ale od konkurence, kde jej dostává levněji, nemusíte hned snížit cenu tohoto produktu v celém e-shopu, ale snížíte ji pouze tomuto uživateli. Pokud bude v budoucnu tento produkt umístěn do akce, nebo na něj bude aplikována jiná sleva, systém automaticky vybere, v jakém módu je nákup pro tohoto konkrétního uživatele nejlevnější a tuto cenu mu nabídne. 

Pro nastavení individuální ceny je třeba v menu UŽIVATELÉ kliknout na detail patřičného uživatele. Tím se dostanete do prostředí, kde je možné editovat jeho kontaktní informace, seznam jeho objednávek, statistiky a nasbírané věrnostní body.

V tomto menu je také možné nastavit výše zmiňované ZVÝHODNĚNÉ PRODUKTY. Klikněte tedy vpravo od kontaktních informací na odkaz ZVÝHODNĚNÉ PRODUKTY. Nahoře se Vám nyní zobrazí seznam produktů, které má daný uživatel zvýhodněné a dole pod tímto seznamem se zobrazí seznam kategorií, ze kterých je možné zvýhodněné produkty vybírat. Klikněte tedy na požadovanou kategorii a tím se Vám zobrazí seznam produktů, které obsahuje.


 

Kliknutím na odkaz PŘIDAT PRODUKT u konkrétního produktu, který chceme zákazníkovi zvýhodnit, se zobrazí detailní nastavení zvýhodnění.
 

Nyní máme možnost nastavit, zda bude pro tohoto uživatele aplikována % sleva, pevný odpočet z prodejní ceny nebo pevná prodejní cena. Kolik tento zákazník za produkt opravdu zaplatí se současnou prodejní cenou, systém zobrazuje v posledním okénku vpravo po stisknutí tlačítka AKTUALIZOVAT. Nastavení zvýhodněného produktu se již nijak nepotvrzuje a jakmile je nastavena sleva, produkt je možné zakoupit za cenu uvedenou v posledním okénku. Můžete tak okamžitě pokračovat ve výběru dalších zvýhodněných produktů pro tohoto zákazníka. 

Systém věrnostních bodů
WebCzech E-commerce PRO 4.0 umožňuje provozovateli zapnout modul věrnostních bodů, kdy se každému registrovanému zákazníkovi za jeho nákup přičte nastavené množství věrnostních bodů, ke kterým potom provozovatel může připravit libovolný marketingový plán (dodatečné slevy, poštovné zdarma, dárek apod.).

Vlastní povolení tohoto modulu se provádí v Globálním nastavení – nastavení e-shopu. Následně se začne u každého produktu v e-shopu zobrazovat položka VĚRNOSTNÍ BODY, kterou naleznete úplně dole v editaci produktu (5.1.9). Zde je možné zadat počet věrnostních bodů, které získá zákazník zakoupením 1ks tohoto zboží.

Body se při povoleném modulu věrnostních bodů načítají automaticky a zákazník je má možnost kontrolovat po přihlášení a provozovatel po kliknutí na detail uživatele, na který se dostanete v menu UŽIVATELÉ v seznamu uživatelů kliknutím na zvolené uživatelské jméno (NICK). Následně klikněte vpravo na odkaz VĚRNOSTNÍ BODY, čímž se dostanete do přehledu získaných věrnostních bodů tohoto zákazníka a do historie jejich využití. Pokud chcete přidat další čerpání věrnostních bodů a tím zákazníkovi využité body odečíst, stačí ve spodním řádku vyplnit název čerpané odměny (např. poštovné zdarma), datum, kdy byla odměna čerpána, a počet bodů, který se tímto zákazníkovi odečítá. Jakmile máte vše zadáno stačí stisknout tlačítko VLOŽIT.

<< Zpět