Slevové kupony

Tato funkce slouží pro zadávání a editaci slevových kupónů. Po kliknutí na tuto volbu se zobrazí přehled všech dostupných kupónů. Nachádzí se tu také filtr, kde si můžeme kupóny vyfiltrovat podle zvolených kritérií.

V seznamu poukazů se nachází informace k příslušnému kupónu pro lepší orientaci provozovatele e-shopu jako je např. platnost, kód, výška slevy (v Kč alebo %), minimální částka nákupu pro uplatnění kupónu, zda byl kupón použitý nebo jestli se jedná o jednorázový kupón nebo ne a či je kupón přiřazený k nějakému uživateli.

Úprava kupónu

Vygenerované slevové kupóny je možné editovat kliknutím na tlačítko UPRAVIT.

Po kliknutí na toto tlačítko se nám zobrazí následující pole

 

 • Kód - kód poukazu, který zákazník zadává v 3. kroku objednávky
 • Platnost - platnost kupónu
 • Sleva - sleva, o kterou kupón poníží hodnotu objednávky. Slevu je možné zadávat buď v % nebo fixně - např. 100 Kč.
 • Minimálni hodnota objednávky - minimální hodnota objednávky (s DPH), aby bylo možné kupón uplatnit.
 • Popis - interní popis poukazu, zákazníkovi se tento popis nezobrazuje. Slouží pro lepší identifikaci pro provozovatele e-shopu.
 • Užívatel - v tomto poli je možné přiřadit kupón konkrétnímu zákazníkovi (pouze daný zákazník může kupon použít). Aby bylo možné kupon použít, musí být zákazník přihlášený v rozhraní pro zákazníka.
 • Užívatelská třída - kupón je možné nastavit, aby byl platný jen pro konkrétní užívatelskou třídu.
 • Jednorázový
  • zaškrtnuté - kupón je možné aplikovat jen jednou. Pokud stejný kupón zašlete 2 zákazníkům, kupón bude moct použít jen zákazník, který jako první provede objednávku s tímto kupónem.
  • nezaškrtnuté - kupón je možné aplikovat víckrát, dokud neskončí jeho platnost.
 • Odpouštení poplatků za platbu - pokud zákazník použije poukaz, kde je nastaveno odpuštění poplatků za platbu, nastaví se cena platby na nulovou hodnotu.
 • Odpuštení poplatků za dopravu - pokud zákazník použije poukaz, kde je nastaveno odpuštění poplatků za dopravu, nastaví se cena dopravy na nulovou hodnotu.

  Toto nastavení sa aplikuje pouze v případě, že se nejedná o individuální (systémovou) dopravu.

 • Každý zákazník může (nejednorázový) kupon použít pouze 1x - nastavení se týka kupónů, které nemají zaškrtnutou možnost "jednorázový". Systém bude při aplikovaní kupónu kontrolovat informace o zákazníkovi či tento kupón už nepoužil v minulosti.
 • Kupon platí pouze na první objednávku daného zákazníka v e-shopu - systém kontroluje, či zákazník neudělal v systému v minulosti nějakúou objednávku. V opačném případě kupón nebude možné použít.
 • Kupon se aplikuje pouze pokud objednávka obsahuje vybrané produkty - k aplikovaní kupónu dojde jen v tom případě, pokud objednávka zákazníka bude obsahovat aspoň jeden produkt, který je ke kupónu přiřazený. Na produkty, které jsou vložené jako dárek zdarma se nebere ohled a tedy pokud bude v objednávce vložený přiřazený produkt jako dárek zdarma, kupón nebude možné použít.

  Jak přiřadíte produkty ke kupónu, doporučujeme nastavit slevu kupónu na fixní částku, při procentech systém počítá hodnotu kupónu z celkovej částky za všechny produkty objednávky!

  Tato možnost se nachází jen při editaci slevového kupónu. Pokud chcete tuto možnost zadat při vytvoření poukazu, je potřebné nejprve poukaz vytvořit a následně přejít do editace konkrétního kupónu.

Vytvoření kupónu

Systém umožňuje vytvořit jeden kupón nebo hromadně libovolný počet kupónů.

V případě vytvoření jednoho kupónu najdeme v pravém  menu položku "Vytvořit kupón". Následně se nám zobrazí níže uvedené nastavení.

Popis jednotlivých polí se nachází výšše při úpravě kupónu.

 

Pokud chceme vložit hromadně víc kupónů, v pravém menu vybereme položku "Vytvořit více kupónů".

Při této možnosti se nám nenabídne pole "Kód" (kód vygeneruje automaticky systém) a místo tohoto pole se nám zobrazí pole "Počet kupónů", kde zadáme kolik kupónů chceme vygenerovat.

 

Vygenerované poukazy je následně možné využít v rámci promo akcí v e-mailu, SMS zprávách, v rámci reklamních kampaní v tištěných mediích nebo v zásadě jakýmkoliv jiným způsobem. Zákazník ve 3. kroku objednávky má možnost uplatnit dárkový poukaz, jeho objednávka se automaticky poníží o hodnotu poukazu.

Pokud je z nějakého důvodu nutné uplatněný kupón vyjmout z objednávky zákazníka, lze tak učitnit přímo v administraci úpravou konkrétní objednávky.

Fráze: dárkové, poukazy, poukaz

Další členění tohoto tématu:

<< Zpět