Slideshow

Některé grafické šablony (mmj. 3., 4., 5. oficiální grafická šablona) umožňují zobrazení tzv. slideshow. Jedná se o úzký pruh pod záhlavím e-shopu ve kterém se mohou střídat vámi navolené obrázky. Obrázky pro slideshow můžete přidávat v této sekci. Pokud obrázku zadáte URL adresu, bude uživatel po kliknutí na daný slider (obrázek ve slideshow) přesměrován na požadovanou adresu.

Slideshow se zobrazuje pouze na titulní straně e-shopu.

Doporučené nastavení velikosti obrázků

Slideshow se zobrazují v responzivních šablonách a tedy se velikost zobrazované slideshow závisí na konkrétním zařízení a jeho rozlišení. Doporučujeme zadávat obrázky s šířkou alespoň 2000px. S ohledem na rozlišení se vždy zobrazuje pouze výřez vloženého obrázku. Pokud má obrázek obsahovat nějaký textový popis, doporučuejeme tento do obrázku vložit doprostřed.

Doporučená rozlišení obrázků slideshow v šablonách:

3. a 4. oficiální šablona: 2000 x 600px

5. oficiální šablona, 2000 x 748px

Další šablony: viz dokumentace k dané šabloně (dostupná v seznamu šablon v sekci Nastavení -> Grafika) 

<< Zpět