Statistiky

Přehled

U většiny statistik lze nastavit časové rozpětí. Je možné vybrat buď jeden konkrétní měsíc, nebo libovolné časové rozmezí. U časového rozmezí lze také vybrat krok tzn., jestli budou data sumarizována podle dne, měsíce nebo roku.

Zisk je vypočítán z nákupní a prodejní ceny zboží (tato cena musí být u produktu uvedena již v době prodeje), pokud je nákupní cena u produktu nulová, není produkt započítán do zisku. Může se tedy stát, že i při vysokém obratu bude zisk neodpovídající nebo nulový.

Všechny statistky jsou závislé na aktuálním nastavení statistik.

Pro lepší orientaci a přehlednost lze kliknutím na název řady v legendě grafu je možné řadu skrýt a zobrazit.

Základní přehled zobrazuje informace o počtu uskutečněných objednávek, obratu, zisku a průměrné ceně objednávky v různých časových rozmezích.

Zobrazované časové rozmezí:

  • Dnes
  • Včera
  • Tento týden
  • Minulý týden
  • Tento měsíc
  • Minulý měsíc
  • Stejný měsíc v loňském roce

U počtu objednávek, obratu a zisku jsou také vypočteny procentuální odhady, které vyjadřují trend pro období, u kterého jsou uvedeny. Procentuální odhad odpovídá stavu na konci období, u kterého je uveden. Například: Pokud je odhad v polovině aktuálního týdne +50% oproti předešlému týdnu, znamená to, že na konci týdne bude celkový počet objednávek o 50% vyšší než v předešlém týdnu.

Kompletní přehled

Zobrazuje denní počet objednávek, zisk a obrat za zvolený měsíc nebo vlastní období.

Dopravy a platby

Koláčový graf zobrazuje poměr jednotlivých použitých doprav za zvolený měsíc nebo vlastní období. Další graf zobrazuje počet využití jednotlivých přeprav v průběhu dnů. V tabulce pod grafy jsou uvedeny jednotlivé dopravy a počet jejich využití včetně částky, která byla za jednotlivé dopravy celkem vybrána.

Grafy plateb fungují obdobně a zobrazují podobné informace jako grafy doprav.

Zdroje návštěvnosti

Zobrazují objednávky dle zdroje, ze kterého uživatel přišel. Z grafu je možné zjistit, který zdroj přináší nejvíc objednávek, nevyšší zisk nebo obrat. V tabulce pod grafem jsou jednotlivé zdroje sečteny v rámci zvoleného období.

Další statistiky

První graf zobrazuje, který den v týdnu za poslední rok přináší nejvyšší počet objednávek, obratu a zisku.

Druhý graf zobrazuje, ve kterou denní dobu je vytvořeno nejvíce objednávek, je nejvyšší obrat a zisk.

Statistiky prodeje

Tato položka administrace slouží pro zobrazení statistických údajů o e-shopu a napomáhá tak provozovateli ve správě internetového obchodu. Tento modul zobrazuje detailní informaci o realizovaném obratu a počtu objednávek. Pokud majitele zajímají informace pouze z vybraného časového úseku, stačí tento vymezit v oknech intervalu.

Počítadla
Tyto položky zobrazují statistické informace o počtu uživatelů a jejich operací. 

Počítadlo přístupů
Umožňuje zobrazení unikátních návštěvníků, kteří nyní prohlížejí Váš e-shop (online), o počtu návštěvníků, kteří Váš e-shop navštívili dnes, v aktuálním týdnu, měsíci a celkově. Zobrazení počítadla je možné přímo i v e-shopu v rozhranní pro zákazníka. Tuto možnost můžete povolit v menu GLOBÁLNÍ NASTAVENÍNASTAVENÍ E-SHOPU- PANELY. U této volby pro Vás možná bude zajímavé nastavit počáteční hodnoty, ke kterým bude počítadlo teprve přičítat pravdivý údaj. Pokud tedy počáteční hodnota bude 1500 a e-shop navštíví 200 lidí počítadlo zobrazí návštěvnost 1700 zákazníků. Toto nastavení opět provedete v menu GLOBÁLNÍ NASTAVENÍNASTAVENÍ E-SHOPU- POČÍTADLO.

Počítadlo zobrazení a nákupu produktů
Počítadlo zobrazení umožňuje sledovat, které produkty byly nejčastěji navštíveny a kolik jich bylo koupeno. Na výběr máte 3 možnosti zobrazení, které se implicitně zobrazují sestupně. Kliknutím na "Počet zobrazení" v záhlaví seznamu můžete výsledky seřadit podle četnosti zobrazení, s jakou uživatelé tyto produkty navštívili. V tomto výběru se počítá každy klik na daný produkt, může do určité míry představovat zájem uživatelů o tento produkt. Slouží však jen pro představu, nikoliv o přesnou statistiku. Další možností zobrazení je podle počtu koupených kusů. Tato možnost slouží pro přehled, kolik kusů daného zboží se již prodalo. Poslední je "Konverzní poměr". Tato možnost nabízí procentuelní přehled, kolik procent uživatelů si po zobrazení produktu tento produkt následně i koupilo. 

Počítadlo vyhledávání

Tato položka zobrazuje informaci o tom, co nejčastěji hledali návštěvníci e-shopu. Do tohoto seznamu se zobrazují klíčová slova a spojení, které uvedli v okénku hledat. Pomocí této funkce je možné odhalit chybějící zboží nebo jen tvar popisku, pod kterým zákazníci zboží očekávají. Zadaná klíčová slova jsou seřazeny podle četnosti zadání a číslo uvedené vedle klíčového spojení ukazuje, kolikrát byl daný dotaz zadán do vyhledávání. Pomocí tlačítka VYNULOVAT POČÍTADLO VYHLEDÁVÁNÍ pak můžete celý seznam hledaných frází vymazat.

Další členění tohoto tématu:

<< Zpět