Upravit atributy kategorie

Kategoriím je možné přiřazovat atributy, které v systému existují. Přiřazení atributů kategorii má vliv na produkty, které jsou nově vkládány do této kategorie. Takto vložený produkt bude mít přednastaveny (aktivní) ty atributy, které jsou nastaveny v dané kategorii. Toto nastavení má význam v situaci, kdy prodáváte nesourodý sortiment, máte velké množství atributů a nechcete se u každého produktu zdržovat vyhledáváním a povolováním daných atributů. U nově vložených produktů uvidíte tyto atributy "zaškrtnuté" a stačí tak vložit jejich hodnoty.

<< Zpět