Upravit cenu produktům kategorie

Tato možnost umožňuje provést jednnorázovou hromadnou změnu prodejní ceny všech produktů dané kategorie a podkategorií. Cenu je možné jak zvyšovat, tak snižovat o procenta nebo o fixní částku v jednotkách výchozí měny.

<< Zpět