Varianty

Varianty jsou vlastnosti produktu, které upřesňují výběr zákazníka. Zákazník musí při vkládání takového produktu (který obsahuje varianty) do košíku upřesnit svůj výběr z nabízených variant. Může se jednat o velikost, barvu nebo cokoli dalšího. Produktu, který obsahuje varianty pak říkáme "mateřský produkt" a tento sám o sobě nejde vložit do košíku a tedy ani nakoupit. 

Vytvoření variant produktu

Při vkládání variant je tedy nejdříve zapotřebí vytvořit "mateřský produkt". Tento vytvořte jako zcela běžný produkt, nastavte mu všechny požadované údaje. Jakmile bude produkt vytvořen a uložen, klikněte na možnost VARIANTY, která se nachází v pravém menu editace produktu. Zobrazí se Vám okno pro zadání názvů variant.

V první fázi zadáme název jednotlivých variant, které chceme u produktu sledovat. V druhé fázi pak k jednotlivým variantám přidáme možnosti variant, ze kterých bude zákazník moci vybírat.

Detailní nastavení jednotlivých variantních kombinací

Nyní systém vygeneroval všechny variantní kombinace, které jsou z předchozího zadání možné. U každé z kombinací lze nastavit:

  • platnost - informace zda je vůbec produkt v této variantě existuje
  • katalogové číslo, EAN kód
  • dodavatele - lze k produktu přiřadit jednotlivého dodavatele
  • kód u dodavatele - zde je možné nastavit číslo dodavatele pro každou variantu produktu
  • příplatek - ke každé variantě je možné zadat příplatek, pokud se cena varianty liší od ceny mateřského produktu. Výsledná cena je následně součtem ceny mateřského produktu a příplatku (fixního nebo vypočteného procentem z ceny mateřského produktu)
  • dostupnost - ke každé variantě je možné nastavit dostupnost. V případě, že využíváte modul sklad je možné nastavit jaká dostupnost se bude u produktu zobrazovat, pokud počet kusů na daném skladu klesne na 0. V případě, že používáte více skladů je možné nastavit dostupnosti jednotlivých skladu po kliknutí na tlačítko ZOBRAZIT SKLADY

K rychlejší editaci údajů, které jsou pro všechny varianty společné, lze použít tlačítko MOŽNOSTI HROMADNÉHO NASTAVENÍ, které umožní nastavit stejný údaj hromadně všem variantám.

Pokud se prokliknete na detail konkrétní variantní kombinace, můžete editovat ceny této kombinace pro jednotlivé uživatelské třídy a také nahrávat obrázek, který se bude v rozhraní pro zákazníka u dané variantní kombinace zobrazovat.

Zobrazení v rozhraní pro zákazníka

Po nastavení potřebných údajů může vypadat variantní produkt v rozhraní pro zákazníka například takto:

<< Zpět