Zálohové faktury

Nastavení modulu fakturace - zálohové faktury

Nejprve prosím zkontrolujte, zda máte správně nastaveny údaje v sekci Nastavení -> Základní nastavení (Údaje provozovatele).

Některé pole na zálohové faktuře jsou převzaté z nastavení faktur a proto si dále zkontrolujte nastavení modulu fakturace (sekce Nastavení -> Fakturace).

K dispozici je následující nastavení:

  • Variabilní symbol jako číslo objednávky - Pokud je zaškrtnuto, ve faktuře se použije jako variabilní symbol číslo objednávky.
  • prefix čísla zálohových faktur (číslo kterým budou faktury začínat) a doplnění čísla zal. faktury na požadovaný počet míst
  • počet dní splatnosti zál. faktury
  • Text na faktuře (zobrazí se v patičce faktury)
     
  • Automaticky generovat faktury při vytvoření objednávky pokud obsahuje platbu - Pokud objednávka obsahuje vybranou platbu, dojde při dokončení objednávky k automatickému vytvoření faktury. Vyberte proto platby v eshopu, při kterých se má generovat zálohová faktura automaticky při dokončení objednávky zákazníkem.
  • Automaticky odeslat fakturu jak objednávka dosáhne stav - Pokud objednávka dosáhne nastavený stav a obsahuje vygenerovanou fakturu, bude tato faktura přiložená v příloze emailu. Pro správné fungovaní zkontrolujte prosím či má nastavený stav povolené zasílání emailů v nastavení stavech obj.
  • Zobrazit fakturu v rozhraní pro zákazníka - Odkaz na stažení faktury se bude zobrazovat v uživatelském účtu v detailu konkrétní objednávky.
  • Generovat QR kód do faktury - pokud je zaškrtnuté, bude se do faktury generovat QR kód pro úhradu (aby došlo k vygenerování, je potřebné, aby bylo vyplněné nastavení v sekci Nastavení -> Základní nastavení -> záložka "Objednávky" -> QR kód)

Vystavování zál. faktury / přehledy

Zálohové faktury je možné vystavovat buď automaticky skrz nastavení (viz nastavení zálohové faktury) anebo manuálně v sekci Objednávky -> Detail objednávky -> pravé menu -> Položka "Doklady" -> Vytvořit zálohovou fakturu.

Po kliknutí na tuto položku se nám zobrazí vyskakovací okno s přednastavenými údaji na zálohové faktuře. Tyto údaje je možné libovolně pozměnit. Pokud chceme zálohovou fakturu vygenerovat, klikneme na tlačítko "Uložit a vytvořit zálohovou fakturu". Po kliknutí na toto tlačítko se na pozadí vygeneruje zálohová faktura. Vygenerovanou fakturu je možné si zobrazit v pravém menu -> položka "zobrazit zálohovou fakturu".

Pokud se zálohová faktura vygenerovala s nesprávnými údaji, je možné zálohovou fakturu upravit (pravé menu -> upravit zálohovou fakturu). Po uložení není potřebné fakturu znova přegenerovat - systém automaticky fakturu vygeneruje znovu.

V případě, že došlo k nějaké změně v objednávce anebo se zálohová faktura mezičasem smazala ze systému, je možné zálohovou fakturu vygenerovat znovu z detailu objednávky -> pravé menu -> položka "Doklady" -> "Znovu vygenerovat zál. fakturu"

 

Přehled vystavených zálohových faktur se nachází v sekci Objednávky -> záložka "Doklady" -> záložka "Zálohové faktury". V tomto přehledu je možné zálohové faktury vyfiltrovat, označit k hromadnému stáhnutí / smazání souborů z webhostingu / smazání ze systému / exportu do CSV souboru.

Export zál. faktur do ekonomických programů

Exportovat zálohové faktury je možné skrz sekci Objednávky -> pravé menu "Export do ek. systémů", kde si vybereme požadované objednávky a klikneme na tlačítko "exportovat jako zálohové faktury". Pokud objednávka obsahuje zálohovou fakturu ze systému, údaje o zálohové faktuře se převezmou ze systému.

<< Zpět