Import z CSV souboru

Pozor: pokud importujete CSV soubor, musí být tento uložen v kódování UTF8 nebo WINDOWS-1250, v opačném případě budou do e-shopu importovány údaje s chybnou diakritikou. Některé softwary umožňují při uložení souboru výběr kódování (umí to i poznámkový blok ve Windows).

První řádek CSV souboru musí obsahovat názvy sloupců, aby bylo možné následně zařadit příslušné sloupce jednotlivým položkám produktu. Jako první je potřeba vybrat oddělovač hodnot v tomto souboru (většinou je to středník). Pokud nevíte, jaký oddělovač je v CSV souboru používán, zkuste se podívat na první řádek CSV souboru, ze kterého by měl být oddělovač patrný. Po zadání oddělovače a stisknutí „použít“, se dostanete na další krok importu.

 

 

Přiřazení elementů CSV dokumentu, položkám e-shopu

V následujícím kroku se dostanete na další stránku importů, kde nastavíte položkám, které chcete importovat příslušný element sloupec CSV dokumentu.

Při importu je důležitý výběr porovnávacího údaje. Jedná se o informaci, která je pro každý produkt unikátní (prostř. tohoto údaje je možné produkt jednoznačně určit). Na základě tohoto údaje se určuje, zda se produkt již nachází v e-shopu a má se pouze aktualizovat, nebo se v e-shopu nenachází a má se provést jeho vložení.

Pokud si nejste zcela jisti tím, co který sloupec CSV dokumentu obsahuje, obraťte se na dodavatele tohoto CSV souboru s prosbou o zaslání bližšího popisu. Není nutné, abyste měli ke každé položce přiřazen nějaký sloupec CSV dokumentu - ty položky, které budou prázdné, se nebudou do e-shopu importovat.

Pozn.: Marži je možné importovat pouze současně s nákupní cenou. Jedná se o číselnou hodnotu, která bude použita pro všechny produkty. Prostř. této marže bude v e-shopu dopočítána z nákupní ceny cena prodejní.

Více informací o jednotlivých elementech se dozvíte po kliknutí na kontextovou nápovědu (znak otazníku) u jednotlivých produktů.

 

 

Šablony a nastavení importu

 

Jakmile budete mít import nastaven, můžete jej uložit jako šablonu. Při příštím importu můžete tuto šablonu načíst a nemusíte parametry importu nastavovat znovu.

 

V nastavení importu máte možnost zvolit akci, kterou chcete s importovaným souborem provést:

Pouze nové: naimportují se všechny produkty, které se nenachází v e-shopu (dle porovnávacího údaje), do skryté složky s názvem „importované zboží“.

Pouze aktualizovat: zaktualizují se všechny položky v eshopu, u kterých bude nalezena shoda dle porovnávacího údaje.

Přidat nové a aktualizovat: kombinace dvou výše uvedených možností

 

Zahájení importu

Import spustíte tlačítkem „Spustit import“, na monitoru uvidíte průběh importu. V žádném případě nezavírejte okno prohlížeče, dokud není import dokončen (jinak jej zastavíte).

<< Zpět