Importy

Důležité upozornění

Služba importy je určena k pohodlnému naplnění a aktualizaci e-shopu z pohledu produktů, cen a skladové dostupnosti od dodavatelů. Jedná se o manuální import, který slouží spíše k jednorázovému naplnění e-shopu a občasné aktualizaci. Pokud vyžadujete, aby import probíhal periodicky a automaticky (bez Vašeho zásahu), je z naší strany nutné zpracovat individuální importní aplikaci - v tom případě se na nás prosím obraťte skrze "Dotaz na technickou podporu".

Abyste mohli produkty importovat, musíte mít od svého dodavatele tyto informace k dispozici ve formátu XML nebo CSV. Bohužel neexistuje žádný standard toho, jak mají data pro import vypadat a každý dodavatel využívá trochu jinou strukturu - proto není možné soubor pouze jednoduše nakopírovat do e-shopu, ale je z Vaší strany vyžadováno nastavení importu, což předpokládá také určitou znalost importovaných dat.

Pokud máte k dispozici importní feed, ale na import si netroufáte, můžete se na nás obrátit skrze "Dotaz na technickou podporu". Zanalyzujeme zdrojový soubor a dohodneme se s Vámi, které elementy budete chtít do e-shopu importovat - na základě těchto informací Vám sdělíme také časovou náročnost a cenu tohoto úkonu.

Import je nevratný - jakmile jednou do e-shopu data naimportujete, není žádná jednoduchá možnost je jedním kliknutím odstranit a vrátit se do bodu před importem - tuto skutečnost prosím mějte na paměti před každým importem.

Před importem doporučujeme pročíst také sekci "Nejčastější chyby při importu".

Načtení importovaného souboru (feedu)

Jako první krok při zobrazení rozhraní importů je potřeba vložit soubor, který chcete importovat. Podporované koncovky souborů jsou xml a csv. Jakmile budete mít soubor vybraný, tak pokračujte stisknutím tlačítka NAHRÁT SOUBOR. Případně lze soubor vložit i pomocí URL adresy.

Pozor: pokud importujete CSV soubor, musí být tento uložen v kódování UTF8 nebo WINDOWS 1250, v opačném případě budou do e-shopu importovány údaje s chybnou diakritikou. Některé softwary umožňují při uložení souboru výběr kódování (umí to i poznámkový blok ve Windows).

Importér sám rozezná, jaký soubor jste nahráli, a podle toho Vám zobrazí příslušné možnosti individuálního nastavení - viz další podsekce.

<< Zpět