Import z Money S3 a Stormware Pohoda

E-shop umožňuje import základních informací z Money a Pohody. Pokud si v Money / Pohodě vyexportujete XML soubor s produkty (zásobami) a vložíte jej do formuláře importu (Kategorie a produkty -> Importy), systém sám rozezná, že se jedná o sobury těchto ekonomických systémů a nabídne vám možnost výběru toho - jaké elementy chcete do e-shopu importovat. Při importu je důležitý výběr porovnávacího údaje - jedná se o informaci, která je pro každý produkt unikátní (prostř. tohoto údaje je možné produkt jednoznačně určit). Na základě tohoto údaje se jednoznačně určuje, zda se produkt již nachází v e-shopu a má se pouze aktualizovat, nebo se v e-shopu nenachází a má se provést jeho vložení. Na to jak vytvořit XML soubor se zásobami ve vašem ek. systému se prosím dotažte tech. podpory vašeho ekonomického systému (toto se může v různých verzích v čase lišit).

Nastavení importu

V nastavení importu máte možnost zvolit akci, kterou chcete s importovaným souborem provést:

Pouze nové: naimportují se všechny produkty, které se nenachází v e-shopu (dle porovnávacího údaje), do skryté složky s názvem „importované zboží“.

Pouze aktualizovat: zaktualizují se všechny položky v eshopu, u kterých bude nalezena shoda dle porovnávacího údaje.

Přidat nové a aktualizovat: kombinace dvou výše uvedených možností

 

Šablony

Jakmile budete mít import nastaven, můžete jej uložit jako šablonu. Při příštím importu můžete tuto šablonu načíst a nemusíte parametry importu nastavovat znovu.

 

Zahájení importu

Import spustíte tlačítkem „Spustit import“, na monitoru uvidíte průběh importu. V žádném případě nezavírejte okno prohlížeče, dokud není import dokončen (jinak jej zastavíte).

 

 

Pozn.: Marži je možné importovat pouze současně s nákupní cenou. Jedná se o číselnou hodnotu, která bude použita pro všechny produkty. Prostř. této marže bude v e-shopu dopočítána z nákupní ceny cena prodejní.

<< Zpět