Cache

Systém umožnuje ukládání některých "kritických dat" do mezipaměti s cílem zrychlit zobrazování dat (aby nemusel neustále procházet celou databázi). Cacheovaná data se používají výhradně při zobrazování produktů v rámci kategorie a jedná se např. o seznam zobrazovaných produktů v kategorii, seznam atributů a variant pro filtrování, seznam vypočtených cen produktů (při řazení dle ceny apod.). Cacheování dat nemá vliv na to, jaké informace se zobrazují v detailu produktu (zde se zobrazují vždy aktuální informace).

Jak cacheování dat povolit

Cacheování dat je vypnuto, pokud je hodnota "Délka platnosti cache v hodinách" nastavena na 0. V případe jakékoli vyšší hodnoty bude systém ukládání a načítání mezivýsledků aktivní.

Princip cacheování dat

Při požadavku na vypsání produktů kategorie systém zkontroluje, zda je zapnuté cacheování dat a pokud ano, podívá se zda existují platná data pro danou kategorii (dle nastavené doby platnosti). Pokud ano, načte systém tato data z cache a zobrazí je. Pokud ne, zjistí potřebné informace standardním dolováním databáze, data zobrazí a současně je uloží do mezipaměti. Tatko uložená data budou k dispozici a při novém volání se již zobrazí tato jednou zjišťovaná data.

Data uložená v mezipaměti mají určitou nastavenou platnost. Během této platnosti se mohou a nemusí projevit změny které provádíte (např. přidáte do kategorie nový produkt a tento se v rozhraní pro zákazníka objeví až pro přecacheování dat tzn. po uplynutí platnosti cache). 

Pokud máte cache zapnutou a potřebujete, aby se prováděné změny projevily ihned, vyvoláte je tlačítkem "Smazat uložené mezivýsledky (cache)".

Kdy cacheování použít?

Cacheování obsahu je vhodné zejména pro e-shopy s větším sortimentem, kde je  požadavek na to, aby se v rozhraní pro zákazníka zobrazovalo v některých kategorích větší množství produktů (stovky až tisíce). U malých e-shopů můžete cacheování dat zapnout také, ale nebude mít takový výsledný efekt jako u velkých shopů.

Také doporučujeme cachování dat použít až v případě, kdy na e-shopu neprovádíte změny, které musíte v rozhraní pro zákazníka kontrolovat, protože tyto se při zapnuté cache nemusí ihned projevit. Pokud máte cache zapnutou a potřebujete, aby se prrováděn změny projevily ihned, vyvoláte je tlačítkem "Smazat uložené mezivýsledky (cache)".

Doporučená délka cacheování

Zde závisí hlavně na tom, jak často děláte úpravy e-shopu (přidávání produktů, skrývání, mazání produktů atd.). V případě, že dochází k častým změnám, doporučujeme nastavit platnost cache v řádu nižších hodin. Pokud je váš sortiment prakticky neměnný, doporučujeme nastavit platnst cache v řádu dne a výše. Čím vyšší déka cacheování je nastavena, tím pravděpodobnější je, že se data nachází v cache (již k nim někdo přistupoval) a že se tedy rychle načtou (bez nutnosti dolování databáze).

<< Zpět