Ceny

V této položce je možné nastavit, na kolik desetinných míst budou zaokrouhlovány ceny pro zákazníka. Počty desetinných míst volte s rozmyslem, protože mají velký vliv na správnost výsledné ceny. Doporučené nastavení je 2-4-2. Je zde dálé možné určit, zda se má nebo nemá zobrazovat velikost slevy u akcí a zda se má nastavená sleva u produktu aplikovat i na případné příplatky u variant. Standardně se totiž sleva vypočítává ze základní ceny produktu a na příplatky u variant není započítána.

<< Zpět