Cookie panel

Nastavení cookie panelu

v administraci eshopu > nastavení > GDPR > Nastavení soukromí, si nejprve zaškrtneme pole "Typ panelu s informací o používání cookies" na hodnotu "Vyžádat odsouhlasení cookies a aplikací třetích stran".

Dále vyplníme text cookie panelu, který se bude zobrazovat zákazníkovi. Následně si vyplníme text tlačítek pro souhlas/nesouhlas/nastavení.
Pokud používáme více jazyků, nezapomeneme nastavit texty i v jiných jazycích  kliknutím na tlačítko vlajky v políčku.

V posledním kroku zaškrtneme aplikace, které chceme spustit až potom, co nám zákazník cookies odsouhlasí. Po zaškrtnutí se nám aktivuje roletkové menu s kategoriemi cookies, kde vybereme kategorii pro naši aplikaci (od verze 4.609).

Upozornění pro skripty ze sekce Marketing > vložení skriptů: V jednotlivých polích si může provozovatel eshopu vložit různé skripty jako i chatovací okénko, Google Analytics a pod. Pokud zaškrtneme, že se skript má spustit až po odsouhlasení, chatovací okno nám začne fungovat až když zákazník panel odsouhlasí. Pokud však chceme, aby se chatovací okno zobrazilo vždy a ostatní skripty čekaly na odsouhlasení, můžeme skripty rozdělit do polí HTML hlavička a HTML tělo, přičemž nastavíme, aby se  na jednu sekci vyžadovalo odsouhlásení od zákazníka a na druhou ne. To, či danou aplikaci je možné spustit bez odsouhlasení cookie panelu, by nám měl říct výrobce aplikace.

 

 

Pokud nebude přiřazená žádná kategorie cookies k aplikaci, aplikace se spustí ihned po odsouhlasení cookies panelu zákazníkem bez ohledu na to, jaké cookies kategorie zákazník povolil.

Pokud aplikace nemá zaškrtnuté, že je potřebné odsouhlasení zákazníkem, aplikace se automaticky spustí.

Pokud nemáme přiřazenou k aplikaci žádnou kategorii cookies, tlačítko na nastavení cookies se v rozhraní pro zákazníka nebude zobrazovat.

Od verzie 4.609 jsme v aktualizovaných šablonách odstranili tlačítko na odmítnutí cookies.

Kategorie cookies

Systém obsahuje 2 předdefinované kategorie a to "Marketingové cookies" a "Analytické cookies".
Přidat nové kategorie cookies a upravit stávající je možné v pravém menu > kategorie cookies. Každé kategorii můžete  přidat vlastní popis, např.:

Analytické cookies
Tato cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost na našem e-shopu a odstraňovat případné chyby, které se při procházení webu naleznou.

Marketingové cookies
Tyto cookies nám pomáhají zobrazovat Vám v reklamních prostorech obsah, který Vás opravdu zajímá a představit Vám novinky a speciální cenové akce na našem e-shopu.

Znovuotevření panelu

Systém od verze 4.807 obsahuje funkci na znovuotevření panelu s COOKIES. Tato možnost se však negeneruje automaticky, ale provozovatel si musí někde přidat odkaz na otevření COOKIE lišty. Do odkazu je potřebné vložit atribut s hodnotou onclick="clearGDPRCookies();" . Výsledný odkaz by vypadal následovně:

< a href="#" onclick="clearGDPRCookies();">Otveřít panel< /a>

<< Zpět