GDPR

GDPR vstupuje v účinnost 25.5. 2018. WebCzech E-commerce PRO zavádí několik funkcí pro podporu tohoto nařízení v e-shopu a ulehčení povinností provozovatele.

Aktuálně jsou k dispozici následující úpravy pro GDPR:

Zpracován modul GDPR se systémem souhlasů

Přidán výchozí souhlas pro odběr Newsletterů (je možné jej upravit v sekci Nastavení -> GDPR)

Přidána možnost nastavit automatické mazání nedokončených objednávek

Sledování uživatelů - pokud chcete tuto možnost nadále používat, je nutné toto povolit v sekci Nastavení -> GDPR, v opačném případě dojde k 24.5.2018 k odstranění těchto dat.

Úprava žádosti o zasílání novinek - pokud uživatel požádá o odběr newsletterů, je mu vytvořen uživatelský účet pro skupinou "Odběr newsletterů"

Uživatelský účet byl rozšířen o správu udělených souhlasů, možnost vyexportovat uživatelská data a provést vymazání účtu

Ve statických stránkách přibyla možnost zobrazovat statickou stránku v rámci 1., 2., 3. a 4. kroku objednávky

Přidána možnost nastavit uživateli administrace dvojité ověření při přihlašování do administrace + možnost nadefinovat IP adresy, pro které nebude toto dvojité ověřování aplikováno.

Rozšíření nastavení práv administrátora - detailnější možnosti nastavení např. práce s objednávkami (omezení na základě stavu objednávky), exportu objednávek, exportu uživatelů apod.

Při zakládání nového admina je možné nastavit "plná práva"

Při smazání objednávky dochází k anonymizaci osobních údajů zadaných v rámci objednávky

Při smazání uživatele, dochází k anonymizaci osobních údajů zákazníka

<< Zpět