Editace produktů v akci

Jakmile máte akci vytvořenu, je třeba do ní zvolit produkty, na které bude sleva aplikována. Klikněte tedy v příslušném řádku akce na tlačítko PRODUKTY V AKCI. Tím se dostanete do editace produktů, které patří do akce.

Pokud chcete zvolit jednotlivý produkt, na který se bude akce vztahovat stačí u jeho náhledu kliknout na tlačítko PŘIŘADIT PRODUKT K AKCI. Vybraný produkt se tak přesune do seznamu přiřazených produktů k akci. Z tohoto seznamu je možné jej odstranit pomocí tlačítka ODEBRAT. Pro rychlejší vkládání většího množství produktů do akce je možné využít i zaškrtávací pole označit vše, které naleznete nahoře nad seznamem produktů nebo produkty vybrat pomocí zatrhávacího pole a tlačítka PŘIŘADIT OZNAČENÉ PRODUKTY, které naleznete dole pod seznamem produktů.

 

<< Zpět