Export objednávek pro ek. systémy

Objednáveky lze standardně exportovat do ekonomických systému Money S3 a Stormware Pohoda

V administraci zvolte přehled objednávek: OBJEDNÁVKY - PŘEHLED OBJEDNÁVEK

V pravém menu zvolte odkaz EXPORT DO EKO. SYSTÉMŮ.

Nyní se dostáváte do rozhranní určeného pro export objednávek. V jednotlivých řádcích máte možnost stáhnout poslední exportovaný seznam pro případ nutného opakovaného načtení ekonomickým softwarem, nastavit filtr zobrazovaných objednávek, aby se nemuselo složitě vyhledávat v objednávkách, ale zobrazovaly se pouze ty, které potřebujete. Pro Stormware Pohoda máte možnost přednastavit i exportované středisko, sklad a výchozí formu úhrady. 

Následně v seznamu objednávek vyberte ty, které chcete exportovat. Výběr se provádí zatržením bílého čtverečku na začátku řádky s objednávkou. Žlutou barvou jsou označeny neexportované objednávky odpovídající filtru, šedou poté objednávky již v minulosti exportované a zelenou barvou ty, které budou aktuálně exportovány.Jakmile máte vybrané potřebné objednávky, stiskněte tlačítko požadovaného exportu pod seznamem. Systém vygeneruje soubor exportu a nabídne Vám jeho uložení. Soubor uložte a pokračujte dále podle používaného ekonomického software: 

import objednávek do StormWare Pohoda
import objednávek do Money S3 s vazbou na sklady
import objednávek do Money S3 bez skladů

<< Zpět