Produkty

Zde je možné nastavovat vlastnosti e-shopu týkající se způsobu zobrazování produktů v e-shopu a přídavných modulů.

Zobrazovat běžné ceny
V případě, že je tento modul zapnutý je u každého produktu zobrazována tzv. běžná cena (cena za kterou se dá produkt obvykle zakoupit například u konkurence). Pod touto cenou je pak umístěna Vaše cena v eshopu (nižší).

Zobrazit tlačítka sociálních sítí
U každého produktu budou automaticky generována tlačítka pro sdílení na sociálních sítích. Tato možnost dovoluje samotným zákazníkům starat se částečně o marketing eshopu sdílením Vašich produktů na Facebooku a tím pádem i šířit povědomí zdarma mezi lidmi. 

Zobrazit u produktu diskuzní forum
V případě zapnutí tohoto modulu bude ke každému produktu generován script diskuzního fora. Zatržením volby vpravo máte možnost diskuzi povolit pouze přihlášeným uživatelům. Tuto volbu doporučujeme vzhledem k velmi častému zneužívání diskuzí roboty. 

Povolit tisk detailu produktu
V detailu produktu se bude zobrazovat tlačítko pro tisk detailu produktu ve zjednodušeném schématu.

Povolit hodnocení produktu
V případě zapnutí tohoto modulu bude ke každému produktu generován script hodnocení produktu (hvězdičky). Opět, stejně jako u modulu diskusního fora, lze nastavit, kdo smí hodnocení přidávat. 

Generovat do obrázku vodoznak
Vodoznak je funkce, která přes nahrávaný obrázek napíše text zadaný v okně vpravo. Vodoznak slouží jako ochrana proti krádeži autorských fotografií z e-shopu do konkurenčních e-shopů. Barvu vodoznaku je možné zapsat v hexadecimálním kodu nebo vybrat z palety kliknutím na barevné kolečko vedle okna pro zadání barvy.

Při nahrávání zmenšovat výšku obrázku na
Nastavení automatické výšky nahrávaného obrázku. Pokud bude mít nahrávaný obrázek výšku vyšší, bude automaticky zmenšen na nastavenou. Obrázek s touto výškou bude použit v detailu produktu. Doporučujeme výšku 600px.

Mod katalog 
V případě zapnutí tohoto modulu nebude dostupné tlačítko koupit u produktů ani košík a e-shop bude sloužit pouze jako katalog zboží.

Zobrazovat produkty na hlavní straně 
V této volbě je možné povolit zobrazování produktů na hlavní straně e-shopu. Je třeba mít vytvořenou statickou stránku, kterou nastavíte jako hlavní, a v rámci které se produkty zobrazí. Je možné zobrazovat pouze produkty, u kterých máte volbu zobrazení zatrženou v rozšířeném nastavení produktů, nebo produkty akční. Je možné zobrazovat i kombinaci obou možností. Systém náhodně vybere produkty z předvolených do nastaveného počtu a tyto zobrazí. 

<< Zpět